• Economy,  Stock Analysis

    About Şişecam Merger

    Update on the Merger As I have previously stated on the Notes section of this page, the Capital Markets Board of Turkey (CMB) has published on March 16th, 2020 a Draft Communiqué on Significant Transactions and Right to Exit. This Draft has been negotiated at the parliament and the Communiqué published on Official Gazette on June 27, which also sets the date for the Communiqué to enter into force. In this update I will briefly introduce the Communique and try to analyse its effect on Şişecam Merger. Communiqué comprises of six chapters: 1 – Purpose, Scope, Legal Basis, and Definitions2 – Significant Transactions and Criteria on Significance3 – Principals on…

  • Stock Analysis

    Şirket Analiz: MGROS

    Şirket Hakkında Bilgi Gıda ve tüketim malları başta gelmek üzere, perakende sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. aynı zamanda AVM işletimi ve bağlı ortaklıklar aracılığı ile yurt dışında da çalışmaktadır. Yurt dışı satışlar, toplam satışların yaklaşık %2,5’ine karşılık gelmekte olup şirketin yarattığı istihdam hacmi ortalama 32.114 kişidir. Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. ile 2008 yılındaki birleşmeden sonra 2009 yılında İMKB’ye Migros Ticaret A.Ş. olarak kote olmuştur. Analiz Aralığı Buradaki analiz kapsamında 2007 yılı başından, son açıklanan bilançoyu kapsayacak şekilde 2019 yılı Kasım ayına kadar, 12 yıllık bir süre dikkate alınarak gerek çeyrekler bazında gerekse de bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı bir inceleme yürütülmüştür. Metodoloji Raporun ilk bölümünde, bilanço…