Stocks

Şirket Analiz: TTRAK

Bilanço ve Gelir Tablosu üzerinden bir Finansal Değerlendirme

NOT: Burada yer alan bilgiler tanıtım amaçlı olup raporun tamamına ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.


Şirket Hakkında Bilgi

1954 yılında kurulan Türk Traktör şirketi, Kasım 2019 tarihi itibarıyla 2.146 kişi istihdam etmekte olup yıllık 50.000 adet traktör üretim kapasitesi ile Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük üreticisi konumundadır. Koç Holding (%37,5) ve CNH Industrial (%37,5) ile sağlam bir ortaklık yapısına sahip olan şirket 50. kuruluş yılında halka açılmış olup halka açık pay miktarı %25’tir.

Analiz Aralığı

Analiz kapsamında 2007 yılı başından, son açıklanan bilançoyu kapsayacak şekilde 2019 yılı Kasım ayına kadar, 12 yıllık bir süre dikkate alınarak gerek çeyrekler bazında gerekse de bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı bir inceleme yürütülmüştür.

Metodoloji

Raporun ilk bölümünde, bilanço ve gelir tablosu üzerinden Temel Analiz yapılmış olup şirket dört kategori altında mercek altına yatırılmıştır. Buna göre şirket için satın almaya uygun (subjektif) bir değer belirlenmeye çalışılmıştır.

İkinci bölümde ise, şirketin hisselerinin halka arz edildiği 2004 tarihinden 04 Aralık 2019 tarihine kadar olan dönem için, hisse senedi fiyatları Teknik Analiz çerçevesinde incelenmiş olup alım satım için doğru zamanlama kestirilmek istenmiştir. Son olarak ise hisse senedi fiyatı, BIST 100 Endeksi ile kıyaslanarak piyasanın genel durumuyla bir karşılaştırma yürütülmüştür. 

Kaynak

Bu çalışmada kullanılan veriler ve bilgiler kamuya açıklanan resmî finansal raporlar ile şirket tarafından, 2019 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin yayınlanan yıllık ara rapordan alınmış olup teknik analiz için Queen Stocks araçları kullanılmıştır.

Ergun UNUTMAZ, 06.12.2019


Şirket Analizleri, ekonomik analizde küresel ve piyasalar bazında gelişmeleri dikkate alan makro analizlerin ardından yürütmüş olduğum mikro analiz kapsamında yatırım stratejimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirket Analizi Raporlarının içeriği ve kalitesi ile ilgili tereddütleri gidermek için Migros analizini herkese açık bir şekilde daha önce yayımladım. Diğer şirket analizleri özel olmakla birlikte, istek ve ödeme karşılığında sunulabilir. Detaylı bilgi ve farklı şirket analizleri için e-posta ile iletişime geçebilir, sitemde yayınlanan diğer yazılarla ilgili olarak bildiri almak için Abone Olabilirisiniz.

—————————————— ∞ —————————————————-

STOCK ANALYSES are prepared based on balance sheets, income statements, and financial reports of a company. Reports also cover the price movements of stocks as well as a comparison of them to the market index. I have made one of the analysis open to public to show the content and quality of the work, but all other company analyses are private, and only available upon request and payment.

With these reports you will get a snapshot of a company. And instead of dealing with thousand data entries from financial reports, you will be able to make your decisions based on pleasantly presented graphs and brief comments on those. I already do these analyses for years with the best of my knowledge and from now on, anyone who interested in can have them.

In addition to original version, reports can also be available in English, German and Turkish. Please contact for further details through ergun_unutmaz@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *