• Economy

    Firma Değeri (FD)

    Enterprise Value (EV) Gerek Arçelik şirketi için hazırlamış olduğum Değerleme Örneği gerekse de Finansal Tablolar Üzerine yazısı kapsamında genel açıklamalar yanında önemli olan noktalarda yorumlar yapıyorum. Bu süreçte teknik detaylar dışında gelen sorulara da olabildiğince yanıt vermeye çalıştım. Bu sorulardan birisi daha detaylı bir açıklamayı gerektirdiği için de ayrı bir yazı hazırılamaya karar verdim. Soru, “Firma Değeri oranının ne ifade ettiği, bunun piyasa değeri ile ilişkisi ve şirketin ucuz olup olmadığını anlamada nasıl kullanılacağı” üzerineydi. Bu kavramın İçsel Değerleme bağlamında ve İndirgenmiş Nakit Akımları ile elde ettiğimiz “değer”den farklı olduğunu en başta söyleyelim. Bu yazıda dolayısı ile önce bu kavramı tanımlayıp ardından kullanım amaçlarına geçeceğim. Yazının sonunda da yine Arçelik…