Book Reviews

Dünyayı Değiştiren 5 Denklem


Dr. Michael GUILLEN[1]

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları serisi kapsamında yayınlanan bu eser, başlığını hakkıyla taşıyan bir niteliğe sahip. Doğa felsefesi ve pozitif bilimlerin son üç yüz yıldaki katkıları beş denklem ile geçiştirilemeyecek kadar çok olsa da seçilmiş olan bu beş denklemin birçok anlamda hayatımızı değiştirdiğini söylemek mümkün.

 

Guillen ise bu denklemleri soyut matematiksel model çıktıları olarak değil; basit ve zeki tasarımlar hâline geliş süreçleri ile bir öykü şeklinde anlatmış. Dahası bu denklemleri, beş büyük bilim adamının ilginç hayat akışları ile çok başarılı bir biçimde birleştirebilmiş.

 dünyayı deg

Dolayısı ile bu kitabın, bilime, sanata veya en basitinden yaşadığımız hayata dair soruları olan; merak duygusu güçlü her okurun kitaplığında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Akıcı bir dil ve sürükleyici anlatım yer yer matematiksel altyapı ile desteklenmiş ve kanımca bu tutum konunun bütünlüğünü ve anlaşılabilirliğini önemli oranda geliştirmiş.

Kümülatif bir süreç olan bilimsel ilerlemenin, çoğu zaman doğru kabul edilen önermelere karşı çıkılması ve kabul edilen teorilerin temelden yıkılması ya da ters düz edilmesi ile nasıl şekillendiği kitap boyunca sürükleyici biçimde ele alınmış. Benzer şekilde bu beş bilim adamlarının hayatları ve dünyayı değiştirecek denklemleri buluş süreçleri oldukça etkileyici.

 içindekiler


Bu bilim adamları:
“Hastalık derecesinde sevgiye muhtaç yalnız bir adam; dağılmış bir aileden gelen ve duygusal çöküntüye uğramış bir deha; yoksulluk çeken, iyi öğrenim görmemiş dindar bir genç; çok tehlikeli bir dönemde yaşayan yumuşak sesli dul bir adam; ve liseden kovulmuş bir çokbilmiş.” olarak sayılabilir. Bilim dünyasına daha birçok katkıları olmakla birlikte bu kitap kapsamında ortaya konan buluşları yanda sıralanmıştır.   

 

Ergun UNUTMAZ, 11/11/2013


[1] Dünyayı Değiştiren Beş Denklem, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Semih Ofset Matbaacılık Sek. Yay. Sağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., On beşinci Baskı, Haziran 2013, Ankara.