Book Reviews

KPDS & ÜDS – One For All

T. ŞENKAYA – A. ACAR[1]

 

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) başta olmak üzere ÜDS ve KPSS gibi sınavlarda İngiliz dilinden başarısını artırmak isteyen adaylara yönelik hazırlanmış bir eğitim kitabı. Her iki yazarın da Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Elemanı olması, sistemin içinden gelmiş olmaları aday için bir güven unsuru olarak değerlendirilebilir.

 KPDS UDS 1 for all

Kitabın içeriğine gelince; başlıca üç bölüm üzerine yapılandırıldığı dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki İngilizce kelimelerin eşanlamlısı ve Türkçe açıklaması ile birlikte sunulduğu “Kelime Listeleri” bölümüdür. İkinci bölüm, “Temel Dilbilgisi” konularını ele almakta ve benzer şekilde özet tablolar vermektedir. Üçüncü bölüm ise, yukarıda verilen bilgiler ve diğer yeteneklerin sınavlarda kullanılmasına hazırlık amaçlı “Kısa Testler”den oluşmaktadır.

Bana göre birinci bölüm kitabın en faydalı kısmıydı. Her ne kadar yeni kelime öğrenmeme katkısı olmadıysa da sınavlarda sıkça kullanılan kelimeleri ve İngilizce eşanlamlılarını bir liste üzerinden tekrar etmek başarı için gerekli bir araç. Bununla birlikte, yabancı medyayı takip etmeyen ya da yoğun bir şekilde günlük hayatta İngilizce kullanmayanlar için listede iyi seçilmiş kelimeler olduğunu da belirtmem gerekir. Gramer konusundaki açıklamaların ise Cesur ÖZTÜRK’ün kitabına[2] kıyasla (ki bence bu konuda lider kaynaktır) zayıf kaldığını; alıştırmaların ise çalışma için uygun olduğunu düşünüyorum.

Ergun UNUTMAZ, 31/10/2012


[1] A Grammar and Vocabulary Practice Book for KPDS & ÜDS, Pelikan Yayıncılık, Altıncı Baskı, 2011, Ankara (Tolga ŞENKAYA – Alpaslan ACAR).

[2] Building Skills for Proficiency + Answer Key – Cesur ÖZTÜRK, Pelikan Yayınları, Ankara.