Economy

Para Politikası 04

FED – Ekim 2019

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FMOC), 30 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yayınlanan bildiride, politika faizinin 25 baz puan indirilerek hedef aralığının yüzde 1,50 – 1,75 seviyesine çekildiğini duyurulmuştur.  

Böylece FED, %2,50 faiz oranı düzeyinden başladığı 2019 yılının son üç toplantısında her biri 25 baz puanlık indirimler sonrası üst bant için %1,75 seviyesine gelmiştir. Yıllık enflasyon oranı ise %1,71 seviyesindedir. Piyasalar tarafından zaten beklenen bu gelişmenin gerekçeleri ise incelemeye değer. 

Bildiride: ABD iş gücü piyasasının yeni işler yaratmaya devam ederek gücünü koruduğu, işsizliğin düşük kaldığı ve ekonomik aktivitenin orta hızda arttığı; her ne kadar hane halkı harcamaları güçlü bir şekilde artsa da sabit yatırımların ve ihracatın düşük kaldığı; enflasyon oranın ise yıllık bazda hedef değer olan %2,00 seviyesinin altında seyrettiği belirtilmektedir. 

Bu noktada FED’in görev tanımına bir kere daha bakmakta yarar var: “Optimal makroekonomik performansı desteklemek için ülkenin parasal, mali ve ödeme sistemlerinin istikrarını, bütünlüğünü ve etkinliğini teşvik etmek.” Bunun için de en yüksek istihdam düzeyi ve fiyat istikrarını hedefleyen  FED, verilerden memnun olmakla birlikte riskleri göz önüne alarak bir faiz indirimine gidildiğini vurgulamaktadır. 

Ayrıca FED’in kararlarının sadece ABD içi etkileri değil, tüm küresel sistem üzerinde yansımaları bulunmaktadır. İhracat seviyesinin zayıf kalmasının arkasında küresel ekonomilerin yavaşlama ve hatta durgunluk sorunları yaşamaları gelmektedir. ABD’de işlerin iyiye gitmesi, diğer ticaret ortaklarında sıkıntılar varken sürdürülebilir olmayacaktır. Dolayısı ile bu indirim kararının; belirsizlikleri, piyasa durumunu ve geleceğe yönelik enflasyon beklentilerini dikkate aldığı söylenebilir. 

Açılamanın tam metnine Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu sitesinden ulaşabilirsiniz.


Ergun UNUTMAZ, 30.10.2019