Economy

Para Politikası 10 – FED

FED – Ocak 2020

Bugün gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC) toplantısında, yüzde 1,50 – 1,75 seviyesinde bulunan politika faizinde bir değişiklik yapılmadığı duyuruldu. Daha önceki toplantıda da mevcut oranları koruyan FED, zaten şartlarda ciddi bir farklılaşma olmadıkça faizlerin bu noktada kalacağını belirtmişti. Böylece hem nokta çizimleri hem de daha önceki basın açıklamalarıyla tutarlı bir eylem gerçekleştirilmiştir.

Grafikte, FED’in politika faizleri ve enflasyon ilişkisi gösterilmektedir. %2,50 düzeyinde yaklaşık bir yıl boyunca sabit kalan politika faizi, 2019 yılının son üç toplantısında her biri 25 baz puanlık üç indirim sonrası, üst bant için hâlihazırda %1,75 seviyesine kadar çekilmişti. Bu toplantıda da bu oranların korunması FED’in ekonominin gidişinden memnun olduğunu yansıtmaktadır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre enflasyon oranı ise (Tüm ürünler ve ABD Şehirleri ortalaması olarak) %2,29 seviyesine çıkmıştır. Bu, uzun süredir görülen en yüksek yıllık enflasyondur. 

Bildiride; ABD iş gücü piyasasının yeni işler yaratmaya devam ederek gücünü koruduğu, işsizliğin düşük kaldığı ve ekonomik aktivitenin orta hızda arttığı; her ne kadar hane halkı harcamaları güçlü bir şekilde artsa da sabit yatırımların ve ihracatın düşük kaldığı; enflasyon oranın ise yıllık bazda,   gıda ve enerji harcamaları hariç, hedef değer olan %2,00 seviyesinin altında seyrettiği belirtilmektedir. Ancak tüm nesneler için enflasyonda yukarıda belirtilen oranlar yönün yukarı olduğuna işaret etmektedir. 

En yüksek istihdam düzeyi ve fiyat istikrarını hedefleyen FED, verilerden memnun olduğunu açıklayarak parasal politikanın; ekonomik faaliyetlerdeki genişlemeyi, güçlü iş piyasası koşullarını ve enflasyon hedefini desteklemeyi sürdürmek için uygun olduğunu düşünmektedir.

Açılamanın tam metnine Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu sitesinden ulaşabilirsiniz.


Ergun UNUTMAZ, 29.01.2020


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *