Economy

Para Politikası 14

FED Temmuz 2020

ABD Federal Rezerv Bankası, 29 Temmuz 2020 tarihli basın duyurusunda, Federal Açık Piyasa Kurulu (FOMC – Federal Open Market Committee) toplantısında yapılan değerlendirmeleri ve alınan kararları kamuoyu ile paylaşmıştır. Aşağıdaki grafikte, son gelişmeleri kapsayacak şekilde, FED’in politika faizleri ve enflasyon ilişkisi gösterilmektedir. Son toplantıda politika faizinin yüzde 0,00 – 0,25 bant aralığı değerlerinde sabit tutulması kararı çıkmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre enflasyon oranı ise yüzde 0,65 ile hedef seviyesi olan yüzde 2,00’nin altındadır.

Rapordan öne çıkan ifadeleri şu şekilde özetlenebilir: 

“Covid-19, insani ve ekonomik anlamda gerek ABD gerekse de dünya çapında çok zorlayıcı etkiler oluşturmaktadır. Her ne kadar son aylarda yaşanan toparlanma ile ekonomik faaliyetler ve istihdam koşulları bir miktar iyileşmiş olsa da değerler hâlâ 2020 yılının başına göre düşük seviyelerdedir. Zayıf talep koşulları ve petrol fiyatları enflasyonist baskıları engellemektedir. Ekonomik teşvikler ve kredi imkânlarının hane halkı ve işletmelere yöneltilmesi ile mali koşullarda da kısmen iyileşmeler görülmüştür.

Ekonominin bundan sonraki gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlıdır. Kısa ve orta vade için riskler devam etmektedir. FOMC, kamu sağlığı başta olmak üzere gelişmeleri ve ekonomik veri akışını yakından takip edecektir. Kredi akışının devamını sağlamak üzere Federal Rezerv olarak menkul kıymet alımına, en azından mevcut hızda, devam edeceğiz. Değişen koşullara göre de uygun ayarlamalar ivedilikle yapılacaktır.” 

Açıklamanın tam metnine Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu sitesinden ulaşabilirsiniz.

ECB Temmuz 2020

16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde sıfır, mevduat kolaylığı faizi ise eksi yüzde 0,50 seviyesinde sabit tutulmuş olup güncel veriler grafiğe işlenmiştir. Diğer kararlar ve toplantı özeti için bağlantı üzerinden daha önce yayımlamış olduğum özete ulaşabilirsiniz.

Basın açıklaması ise ECB’nin resmî internet sitesinde yer almaktadır.

TCMB Haziran – Temmuz 2020

25 Haziran 2020 ve 23 Temmuz 2020 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantılarında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında bir değişiklik yapılmadan faizler yüzde 8,25 seviyesinde sabit tutulmuştur. Aşağıdaki tabloda sarı sütunlar TUIK tarafından açıklanan, bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon değişimini gösterirken mavi çizgi politika faizini göstermektedir. Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi bu kapsamda yüzde 12,62 ile gerek yıl sonu hedef enflasyonun gerekse de politika faizinin oldukça üzerindedir.

Küresel sorunlar ve iç piyasadaki gelişmelere istinaden TCMB daha önce %7,4 olarak duyurduğu 2020 yıl sonu enflasyon oranınına ilişkin ön görüsünü %8,9 olarak güncellemiştir. Orta vadede ise önce %6,2 ardından da %5,0 seviyesine doğru bir eğilim beklenmektedir.

Alınan kararın gerekçesi ile Para Politikası Kurulu açıklamasının tam metnine TCMB sitesinden ulaşabilirsiniz.


Ergun UNUTMAZ, 30.07.2020


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *