Book Reviews

Sahte Sultan

Dünya yıkılacak olsa bile adalet yerini bulmalıdır.

Dr. Mahfi EĞİLMEZ


Mahfi Hocamın ekonomi kitapları ve bu alandaki makaleleri dışında Hitit çalışmaları ve Light Günlük gibi farklı alanlardaki yazım tarzına alışık olmayan kişiler için İnferis adlı ilk romanı ilginç gelmişti. Oysa bu sitede daha önce yer verdiğim Ekonomide Analiz kitabından yola çıkarak farklı disiplinleri birleştirebilen analitik düşünme gücünün hayal gücüyle birleştiğinde nasıl etkili olacağını polisiye-gerilim türü İnferis adlı eserde görmüştük.

Keyifle bir solukta okuduğum o romandan sonra herkes gibi çözümlenmiş bu olayın karakterlerini bekleyen yeni bir macera için açık bırakılan kapıyı gözlüyordum. Sahte Sultan adlı devam kitabı bu anlamda beklentileri tam anlamıyla karşıladı. Hayır, rasyonel beklentiler teorisi ya da para politikası – enflasyon konusuyla bunu ilişkilendirmeyeceğim. Ama okuyucu ve roman karakterleri arasında kurulan bu ilişkinin sürekliliğini, beklentilerin gerçekleşmeye uymasını çok başarılı buldum. İlk kitabı okumadan Sahte Sultan adlı romanı okursanız bir kopukluk ya da eksiklik hissetmeseniz, ama İnferis’teki karakterleri tanıyorsanız yeni olayların peşinde onları izlerken süreçten daha fazla bir keyif almanız mümkündür. Bağımsız olaylar ve yeni karakterler güzel bir denge kurulmuş. Ben klasik tanıtım yöntemimle devam ederek kitabın dilinin akıcı, konunun gerçekten sürükleyici olduğunu söyleyebilirim. Kitap bölümlere ayrılmamış ve okuyacak olanlar için ipucu vermeden genel yapı şöyle özetlenebilir: Daha ilk sayfadan sanatsal bir içerikle başlayan kitapta yine kitap, müzik ve sanat eserleri önerileriyle karşılaşacak, muhtemelen olayların geçtiği yerlerle kişisel anılarınızı hatırlayarak bağlantılar kuracaksınız. Ardından da kurgusal eserlerden biri olan ve çok değerli olduğu belirtilen Sultan tablosunun sahte olması üzerine inşa edilen olaylar zinciri içinde bulacaksınız kendinizi. Herhâlde bir kitap adı, kitabın içeriğiyle ancak bu kadar net tanımlanabilirdi.

Her ne kadar kitapla birlikte Londra, Paris, İstanbul ve İzmir ekseninde küçük seyahatlere çıkma şansınız olsa da daha çok İstanbul’da; polis, savcı, müze yetkilileri ve sigorta şirketi ekseninde gelişen olayları çözmeye çalışacak ya da sadece dışardan izlemeyi tercih edebileceksiniz. Zaman zaman roman kurgusunu değil de bir gazete haberini okuyor veya televizyonda alıştığımız “sıradanlaşmış” akıl almaz olayları izliyor gibi de hissedebilirsiniz tabi.

Son olarak yazarın olayları çözümlemesi yanında tanıdığımız olay kahramanlarının hayatına geleceğe dönük yeni tercihler bırakması da şüphesiz yeni bir kitabın habercisi gibi duruyor. Gelecek ne getirir bilinmez, ama biz bu anın ve bu kitabın değerini bilelim.

Herkese keyifli okumlar dilerim.

Ergun UNUTMAZ, 15.02.2022


Dr. Mahfi EĞİLMEZ, Remzi Kitabevi A.Ş., İstanbul, İkinci Basım, Aralık 2021.