Book Reviews,  Economy,  Science

Same as Ever

Morgan HOUSEL
A Guide to What Never ChangesReading Morgan Housel’s The Psychology of Money was enriching and his point of view on many issues make a difference. Maybe he is not bringing new, exceptional ideas or shed light on ambiguous issues, but the way he presents the facts and ubiquitous concepts is rare. He explains the challenging subjects simply and that deserves a huge credit. Therefore, I was looking forward his next book: Same as Ever. It is finally published ten days ago, on November 7th, and as soon as I got my copy, reading it was a sheer pleasure.

Today, I will share my notes and comments with you on “Same as Ever”.Same as Ever is a book of twenty three stories about what never changes in a changing world. “The important events of the future will be surprises that no one sees coming. But the past is filled with so much timeless wisdom that can help you navigate that uncertainty.” In this regard, Housel compiles lessons, anecdotes and short stories to emphasise how fallible people for greed and fear, and persuaded by risk, jealousy, and tribal affiliation are and shows us how to prevent mistakes, improve our results and live happy.


Exactly as the previous work, this is not a book that is specific and limited to one subject as finance. However, as the psychology affects the decision making process enormously, awareness is crucial and it definitely improves outcomes on financial decisions, as well as in other disciplines. I will take investing and trading as an example – but in all areas of other professions, too – we seek proper education first, read books, attend seminars, run models and apply these knowledge to our daily business for the best of everything. We aim for success, wealth, fame, and more of whatever is in question. Therefore we do try to forecast the future, run surveys and tests for more precise estimates and try to overcome the uncertainty. These are not unnecessary or futile, but sometimes exaggerated.

Instead, searching patterns that do not change for centuries, traits that stay the same throughout the time and emotions, ideas which will shape the future as they did in the past requires more attention. That’s the message!

It is a two-hundred-page book and each story can be read independently. You will find references to Kahneman’s, Tversky’s, Ravikant’s, Taleb’s works; pioneering contributions to history from renown people and valuable quotes that might change your point of view. It’s written fluently and as it does not include formulas or technical dimension, reading is comfortable.


If you already have this book, I wish you a pleasant reading, if not I suggest you to get one, if behavioural economics and search for happiness are your cup of tea. Here are some ideas from the book.

SOME TAKEAWAYS:

The world hangs by a thread: Every big story could have turned out differently if a few little puffs of nothingness went the other direction.
Risk is what you don’t see: “Invest in preparedness, not in prediction.”
– The first rule of happiness is low expectations.

– People don’t want accuracy. They want certainty.
– Best Story Wins: Stories are always more powerful than statistics.
– Logic is an invention of man and may be ignored by the universe.

– There is a very common life cycle of greed and fear. Calm plants the seeds of crazy.
– Too much, too soon, too fast. Most great things in life gain their value from two things: patience and scarcity.
– Big, fast changes happen only when they’re forced by necessity.

– Good news take time but bad news tends to occur instantly.
Progress requires optimism and pessimism to coexist.
Keep running: Most competitive advantages eventually die.

– Wounds heal, scars last.

Ergun UNUTMAZ, 17.11.2023


You can listen Housel’s comments and his own synopsis at this podcast.

You can read my book reviews
M. HOUSEL: The Psychology of Money
D. KAHNEMAN: Thinking, Fast and Slow and Noise.
The Almanack of Naval RAVIKANT
A. DAMODARAN: Narrative and Numbers


Morgan HOUSEL, Same As Ever – A Guide to What Never Changes, Penguin, New York, NY, 2023.

TÜRKÇE TANITIM


Morgan HOUSEL – Same as Ever

Davranışsal ekonomi dalı her gün biraz daha ilerliyor ve başta finans olmak üzere çeşitli diğer alanlara da katkı sağlayarak büyüyor. Bu bakımdan Kahneman, Tversky ve Taleb’in akademik çalışmaları yanında işin teknik yönünden ziyade insanın mutluluk arayışında farklı bakış açılarını ön plana çıkaran kitaplara blog yazılarımda fırsat oldukça yer veriyorum. Bu tür kitapların bazılarını sıradan bulsak, yeni bir söylem getirmediğini düşünsek bile oradaki bir cümle, bir fikir olaylara bakışımızı değiştirebilecek kadar güçlü olabilir. Housel’in, Paranın Psikolojisi kitabı bunlardan biriydi mesela. Scala Yayıncılık tarafından Türkçe olarak da sunulan bu kitap bir çok dile çevrilmişti.


Bu çalışmadan sonra Housel’in yeni çıkan kitabı Same as Ever da benzer şekilde 38 dile çevriliyor şu anda. “Her zamanki gibi” Türkçe ifade edilebilecek olan başlık aslında alt başlıkta sunulan, “Hiç değişmeyen şeyler rehberi” fikrinin bir tamamlayıcısıdır. “Ever” ve “Never” kelimelerinin kapakta kırmızı renkle vurgulanması da bu anlamda önemlidir. Ancak kitap Türkçeye çevrilecek mi, birileri hâlihazırda çeviriyor mu bilmediğim için tasarım ve kelime tercihleri üzerine bu aşamada bir yorum yapmak istemiyorum. Görüşlerimi de yukarıda İngilizce olarak belirttim ve burada çeviriden ziyade Türkçe olarak bazı noktalara değinmek istedim.


Sadece ekonomi ve finans alanına değil, mutlu ve huzurlu bir hayata ilişkin değerli düşüncelerin yer aldığı bir çalışma olmuş. Yirmi üç kısa hikâyeden oluşan kitapta risk yönetiminden, şansa; istatistiklerden rekabet üstünlüğüne ve hayata bakış açımızı etkileyen faktörlere yönelik son derece etkili anlatımlar ve örnekler var. Dolayısıyla kitabın zenginlik katacağı yönlerin olduğunu düşündüğüm için okumanın faydalı olacağı kanaatindeyim.

Photo by Jens LelieYaklaşık 200 sayfalık hacmi olan kitabın dili akıcı, sunduğu kavramlar günlük hayatın içinden ve tanıdık. Hatta bazıları hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz, ancak üzerine düşününce gerçekten de öyle dediğimiz şekilde bazen de yabancı. İlk bölümün oldukça etkili olduğu görüşündeyim ve yukarıdaki resmin de bu görüşü tamamladığına inanıyorum.

Hayatımız pamuk ipliğine bağlı bir şekilde yaşadığımızı çoğu zaman unutarak son derece gereksiz detayların üzerinde bazen fazlasıyla oyalanabiliyor, hiç ihtiyacımız olmayan nedenlerle kendimizi ve başkalarını üzebiliyoruz. Housel’in hayatını kurtaran bir yol ayrımında sebebini düşünmeden aldığı bir kararın hayatı boyunca aldığı ve alacağı kararlardan neden daha önemli olduğunu okurken güçlü bir empati kurarsanız sonraki bölümlerde de onun düşüncelerine daha çok katıldığınızı fark ediyorsunuz.

Bir önceki kitapta yer alan şans, risk, akılcı hareket etme ve bileşik getirinin gücü gibi kavramlar burada da var. Tarihte dönüm noktalarında yaşananlar, ünlü düşünür ve kişilerin sözleri, alıntılar ve anlatılan hikâyeler hem akılda kalıcı hem de sunulan tezi destekleyecek şekilde etkili. Formül, teknik terim ya da özel bir alana yönelik odaklanma olmadığı için çevirisinin rahat ve az bilgi kaybıyla aktarılabileceği görüşündeyim. Tabi iş sadece metin ve çevirmen arasında kalmadığı için süreç nasıl gelişir bilemiyorum. İngilizcesi çok yoğun ve ağır değil, dileyenler çekinmeden alabilir.


Keyifli okumalar ve aldığınız kararlarda isabetli sonuçlar dilerim.

Ergun UNUTMAZ, 17.11.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *