Book Reviews

Şarabın Tarihi

Jean-François GAUTIER[1]

şarabın tarihi

Hukuk alanında doktorası olan ve Ulusal Meslekler Arası Şarap Birliği (ONIVINS)’in hukuk danışmanı Jean-François GAUTIER’in bu eseri Dost Kitabevi Yayınları aracılığı sayesinde okuyucu ile buluşturulmuş, faydalı bir kısa tarihçe kitabıdır.

Söz konusu eseri, bir başucu kitabı ya da kaynak olarak nitelendirmekten ziyade şarap kültürünü tanımak isteyenler ve bu kültüre ilgi duyanlar için okunması gereken bir hobi kitabı olarak değerlendirebilirim. Eserin dili sade ve konu tarih sürecinde bütünlük içinde olduğundan kesintisiz bitirilebilecek türden. Ayrıca yazar, detay vermekle beraber konuları derinlemesine açıklamadığı için birkaç saat içinde keyifle okuyabileceğiniz bir kitap.

Uluslararası Şarap ve Bağcılık Kurulu Başkanı Robert TINLOT’un eser üzerine genel yorumu şöyledir: “Jean-François GAUTIER’in Şarabın Tarihi, derinliklerdeki kişiliğimizin bilinçaltında kalmış yapı taşlarını gün yüzüne çıkartan tüm bu kültürel zenginlikleri sergiliyor. Şarap, doğudan batıya binlerce yıllık uzun yolculuğunu her gün güneşin peşine takılarak yaptı ve yeni topraklara yerleştiyse bu yeni topraklarda yer edinmesinin, bu toprakların sahiplerinin gönüllerinde bir yer edinmesinden geçtiğini göz ardı etmeyelim.”

Böylesi derin ve çeşitli alanlarla bağlantısı olan şarabın tarihi kavramını sınırlı bir içerikle ele alan yazar, önemli bağlantıları bölümler arasında dengeli ve başarılı bir şekilde kurmuştur. Bu kapsamda şarabın uygarlık, dinler, azizler ve bayramlarla ilişkilendirilmesinin yanında; tüketimi ve Avrupa’daki yeri açısından incelenmesi de okuyucu için bir altyapı oluşturmaktadır. Her ne kadar bu bilgilerin bazıları okuyucuyu sıkan ve okuyucuda ilgi kaybına neden olan detaylar içerse de konunun bütünlüğü açısından bunun gerekli bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim.

                                                                        Ergun UNUTMAZ, 01/04/2013


[1] Histoire du vin – “Presses Universtaires de France”, Dost Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, 2005, Ankara (Çeviri: M. Nedim DEMİRTAŞ).