Stock Analysis

Şirket Analiz: SODA

Bilanço ve Gelir Tablosu üzerinden bir Finansal Değerlendirme


Şirket Hakkında Bilgi

Cam sanayisinin ana ham maddelerinden biri olan soda üretimini karşılamak üzere 1969 yılında kurulan Soda Sanayii A.Ş., üretimine 1975 yılında başlamıştır. Şirket aynı zamanda Şişecam Kimyasalların da temelini oluşturmakta ve grubun en büyük ölçekli şirketi sıfatıyla bir amiral gemisi rolü üstlenmektedir. 

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2.018 kişi istihdam eden ve yıllık 2,3 milyon ton soda üretim kapasitesine sahip olan Soda Sanayii Grubu, Türkiye, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve İtalya’da faaliyet göstermekte olup Hollanda ve Çin’deki bağlı ortaklıklar ile Avusturya’daki iştiraki sayesinde geniş bir iş çevresi ve pazarlama ağına sahiptir. Türkiye ihtiyacını karşılamanın dışında ürün kalitesi ile yaklaşık 80 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile uluslararası bir konuma da sahiptir.

1982’de gruba katılan Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikasında üretilen kimyasallar; cam dışında deterjandan kimya sanayisine, dericilikten ilaç üretimine kadar birçok üründe ana girdi olarak kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak şirket, 2019 yılında faaliyete alınan cam elyaf üretim tesisiyle Türkiye’deki tek cam elyaf üreticisi konumuna gelmiştir.

Soda Sanayii izlemekte olduğu sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisi, operasyonel verimlilik, maliyet optimizasyonu ve rekabet alanlarında gösterdiği başarılarla gücünü ispatlamış bir kuruluştur.  Halka arzı 2000 yılında gerçekleştirilen şirketin yüzde 61,22’lik kısmı T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye ait olup nihai ortak T. İş Bankası A.Ş.’dir. Geriye kalan yüzde 38,78’lik kısım ise borsada işlem görmektedir. 

Analiz Aralığı

Analiz kapsamında 2007 yılı başından, son açıklanan bilançoyu kapsayacak şekilde 2019 yılı Kasım ayına kadar, 12 yıllık bir süre dikkate alınarak gerek çeyrekler bazında gerekse de bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır.

…..

Metodoloji

Raporun ilk bölümünde, bilanço ve gelir tablosu üzerinden Temel Analiz yürütülmüş, şirket dört kategori altında mercek altına yatırılmıştır. Buna göre şirket hisseleri için satın almaya uygun güvenli bir değer belirlenmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölümde ise şirketin halka arz edildiği 2000 yılından 09 Aralık 2019 tarihine kadar olan süre içerisinde şirketin hisse senedi fiyatları Teknik Analiz çerçevesinde incelenmiş olup alım satım için doğru zamanla kestirilmeye çalışılmıştır. Son olarak ise hisse senedi fiyatı, BIST 100 Endeksi ile kıyaslanarak piyasanın genel durumunu da gözeten bir karşılaştırma yürütülmüştür. 

Kaynak

Bu raporda kullanılan veriler ve teknik analiz çalışmaları Finnet – Queen Stocks paket programından elde edilen verilerin derlenmesi ile yürütülmüş olup yukarıdaki görsel ve diğer bilgiler başta şirketin kendi internet sitesi olmak üzere kamuya açıklanan resmî finansal raporlardan alınmıştır.


Ergun UNUTMAZ, 09.12.2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *