Book Reviews

Sprachen lernen

Robert KLEINSCHROTH [1]

Obwohl die erste Ausgabe von 1992 ist, und ich eine Neufassung von 2012 las, konnte ich es nicht verstehen, wieso einige Dinge nicht aktualisiert wurden. Natürlich werden die Weisheiten nicht alt oder verliert mit der Zeit nicht an Wert, jedoch fand ich Äußerungen wie Mark, Walkman usw. anstatt Euro und Digitalgeräte nicht geeignet. Es hat das Gefühl übermittelt, dass die Ausgabe  nachlässig wurde.

 

Abgesehen davon hat das Buch mir gefallen. Der Inhalt und die Standpunkte sind sehr gut und es hat das Konzept “Sprachen lernen” aus einer Weitwinkelperspektive vermittelt. Außerdem gibt es Beispiele aus dem Englischen und Französischem, und Vergleiche, die die Struktur in diesen Sprachen in Betracht ziehen. Ich muss aber festhalten, dass es keine Übersetzungen gibt.

 

Schließlich möchte ich gern dem Autor meine Anerkennung für einen guten Aufbau des Buchs aussprechen. Ich kann mir keine bessere Betitelung als “Bauen Sie Vorurteile ab”, “Sein Gehirn verstehen”, “Wortschatz lernen und verhalten” und “Grammatik lernen” vorstellen. Die Aufteilung der Sprache war in Aktiv (Hören und Lesen) und Passiv (Sprechen und Schreiben) Bereichen auch sehr zu treffend. Ich bin der Ansicht, dass das Buch für Fremdsprache lernen lesenswert ist.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ∞ ∞ ∞ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Yine bu sayfada daha önce yer vermiş olduğum “Öğrenme Stilleri” adlı kitaptan sonra vakit ayırılabilecek bir çalışma. Çünkü gördüğüm kadarıyla en çok para ve zaman dil öğrenimine harcanıyor. Oysa kişi kendi stilini keşfettikten sonra, bence bunu başta dil öğrenimine uygulayabilir. Tabi ki dil öğrenme, amaca yönelik olduğunda başarılıdır, ama benim kastettiğim “sınavı geçecek” ya da “derdini anlatacak kadar” değil bir kültür öğesi olan dili tüm boyutlaları ile ve zengin içerikle kullanabilmek. Yukarıdaki kitabı da bu kapsamda değerlendirdim.

Her ne kadar ilk basım 1992 tarihli olsa ve 2012 tarihli yeni basımı okumuş olsam da bazı şeylerin güncellenmemesini anlayamadım. Evet bazı bilgiler eskimiyor ve zaman aşımı yok, ancak hâlâ Euro yerine Mark ifadelerinin geçmesi, Walkman ile kaset dinlemek gibi tavsiyelerin değiştirilmemesi bana biraz özensiz bir baskı hissi verdi.

Onun dışında içerik olarak ve bakış açısı bağlamında kitabı oldukça beğendim. Dil öğrenimi üzerine olan bu kitap genel bakış açısı yanında Almanca, Fransızca ve İngilizce dilllerinden örneklere ve bu dillerdeki kalıpları dikkate alan karşılaştırmalara da yer verdiği için ayrıca hoşuma gitti. Bu dillere hakim olmayanlar açısından ise ilişikte bir çeviri olmadığını belirtmek gerekir. Son olarak kitabın kurgusuna olan takdirlerimi vurgulamak isterim. Dil öğrenimi önündeki engeller, öğrenme stilleri, kelime dağarcığı, dilin aktif (konuşma-yazma) ve pasif (dinleme-okuma) alanlarından daha iyi bölüm başlıkları olamazdı herhalde. Dil öğrenimi için kanımca okunması gereken bir kitap.

 

Ergun UNUTMAZ, 15.08.2017

 

[1] Robert KLEINSCHROTH, Nikol Verlagsgesellschaft GmbH&Co.KG, 2012, Hamburg