• Book Reviews

    Güzel Yaşam Kılavuzu

    William B. IRVINE Lisans eğitimini Michigan Üniversitesinde Matematik ve Felsefe üzerine tamamlayan William Irvine, daha sonra Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA)’da Felsefe üzerine yüksek lisans ve doktora yapmıştır. 1983 yılından beri Wright State Üniversitesinde dersler veren Irvine’nin “Stoa Felsefesi” üzerine çok sayıda kitap ve röportajı vardır. Felsefi açıdan yaptığı incelemelerde, kendisinin olaylara ve konulara bakış açısının, filozofların genel bakış açısından farklı olduğu söylenebilir. Finans dünyasındaki ahlaksal sorunları ya da arzular gibi temaları eserlerinde işleyiş şekli de buna örnek olarak gösterilebilir. Yazarın okuyucu kitlesinde de bir farklılık görülmektedir. Irvine, felsefi tartışmalar içeren akademik makalelerden ziyade entellektüel olarak bir üst seviyede bulunun okuyucu kitlesine hitap etmektedir. William Irvine hakkında bir fikrimiz oluştuğuna…