• Economy,  Stock Analysis

    ROIC Hakkında Her Şey

    Return on Invested Capital İster şirket olarak bir projeye başlarken isterse de yatırımcı olarak şirketlerin hisse senetlerini satın alarak yatırım kararı verirken mutlaka yanıtlanması gereken bazı sorular vardır ve bunlardan biri: Bu yatırımın getirisinin, alternatif maliyetin üzerinde bir kazanç sağlayıp sağlamadığıdır. Bir yatırımdan elde edilecek olan nakit akışlarının bugünkü değeri, o yatırım için yüklenilen maliyetlerden yüksekse bu yatırımda bir değer yaratım süreci söz konusudur ve bu yazının amacı da bu süreci derinlemesine incelemektir. Her ne kadar başlık “ROIC Hakkında Her Şey” şeklinde olsa da bu yazıda tüm detayları ele almak tabii ki mümkün değildir. Yine de önemli yönlerin tamamını kapsayacak ve biraz da uzun olacak bu çalışmada şunları bulacaksınız: 1)…