• Book Reviews

    Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

    Bir Yatırım Klasiği Edvin LEFEVRE [1] Genellikle bir kitabın arkasında yer alan gazete, dergi yorumlarını ya da tanınan kişilerin kitap üzerine övgülerini pazarlama ve satış aracı olarak değerlendirir; kitaba eksi ile başlarım. Bunun yerine daha ziyade kitabın içeriğine ilişkin birkaç satır yazıyı tercih edenlerdenim. Finans kitaplarını önceden takip ettiğim için bu tür notlar alım kararımı etkilemediği gibi bu kez bu ifadelerin çok yerinde olduğunu da belirtebilirim. İlk basımı 1923 yılında yapılan kitap, roman kategorisinde yer almakla birlikte finans dünyasının karmaşıklığına rağmen, yüz yıl sonra bile özünde hâlâ aynı olduğunu ortaya koyduğu için eğitim kategorisinde de değerlendirilebilecek bir çalışma. Hatta temel ilkeler o kadar net bir şekilde açıklanmış ki borsalarda alım-satım…