• Book Reviews,  Economy

    İktisattan Çıkış

    Prof. Dr. Emre ALKİN “Sınırlı kaynakların sınırsız istekler arasında dağıtılması” şeklinde ekonomi biliminde kendine yer bulmuş olan “kıtlık” kavramı aslında günlük yaşamımızda sık sık karşılaştığımız bir durumdur. İsteklerle ihtiyaçları birbirinden ayırmakla başlayan süreç, alternatifler arasında seçimler yapmayı da gerektirir. Benzer şekilde, sınırlı vaktimi yapılacak onca iş arasında nasıl planlayabilirim biçimindeki temel soruyu son dönemde şu sırayla önceliklendirmiştim: Faaliyet raporları ve şirket incelemeleri yapmak, aktif bir şekilde yatırımlarımı ve alım satım işlemlerimi yönetmek son olarak da çeviri süreci gibi konulara öncelik vermek. Dolayısıyla da okumak istediğim kitaplar için de bir liste yapmak zorunda kalmıştım. Nihayet bu hafta sonu, Prof. Dr. Emre Alkin Hocamın “İktisattan Çıkış” adlı kitabını okuyabildim. Oldukça keyifli ve…