• Book Reviews

    Babalar ve Oğullar

    Dünya Klasikleri Ivan Sergeyeviç TURGENYEV Realizm konusunda Rus edebiyatının en büyük yazarlarından birisi olan Turgenyev, 1818 – 1883 yılları arasında yaşamıştır. Askeri kökenli ve soylu bir ailenin yoksulluğu görmüş bir çocuğu olan Turgenyev, iyi bir eğitim almış, yabancı diller öğrenmiştir; ailesi ile köleler arasındaki ilişkilere tanıklığı ve toprak reformu süreçleri sadece Turgenyev’in görüşlerini şekillendirmekle kalmamış, eserlerine de yansımıştır. Bu kapsamda, Babalar ve Oğullar romanı babaların çocuklarından beklentileri ile çocukların kendi hayalleri arasındaki farklar kadar 1859 Rusya’sında toprak köleliliğinin kaldırılması sonrasındaki dönüşümü ve feodalizm ile aristokrasinin reformcu güçler karşısındaki durumunu da sergilemektedir. Nihilizm temasını güçlü bir şekilde romanın kahramanı Bazarov’un yaşayışı ve etrafına olan etkisi ile pekiştiren Turgenyev, hiçbir şeye inanmayan…