• Economy

    Fiyat / Gelir Analizi

    Satın Alma Gücü Üzerine (PDF formatındaki tam metne ulaşmak için lütfen bağlantıya tıklayınız.) Teoremler üretmek hangi bilim dalı olursa olsun öyle kolay bir iş değil, ancak mevcut teorileri farklı koşullarda test etmenin kesinlikle bu amaç için harcanacak emek ve kaynağa değeceğine inanıyorum. Fizik gibi pozitif bilimlerde bu çok daha kolay elbette. Yer çekimi Dünya’nın her yerinde aynı olsa da yer küreden uzaklaştıkça Newton’un ‘Evrensel Kütle Çekim Yasası’ size bu kuvvetin nasıl ve ne kadar değişeceğini yine de söylemektedir. Sosyal bilimlerin pozitif bilimlere en yakın olduğu Ekonomi alanı ise bu kadar net olmamakla birlikte üzerinde çalışmak için oldukça zengin bir portföy sunmaktadır, hem de uzaya gitmeye gerek kalmadan. Bu düşünce ile…