• Book Reviews

    Tam Benim Tipim

    Simon GARFIELD [1] Tarihte bilinen ilk yazıyı M.Ö. 3.000 yıllarında Sümerlilerin bulduğu bilinmektedir. Bu ilk yazı çivi yazısı olarak geçen, çentikler ve kakmalar ile meydana getirilen bir aktarım mekanizması olarak tasarlanmıştı. Asıl amaç ürünler bazında ekonomik bir planlama ihtiyacından doğsa da yazı, insanlık tarihinde birçok farklı amaca hizmet etmek üzere oldukça hızlı gelişmiştir. Bir arada yaşayan insanlar için iletişim nasıl kaçınılmazsa, sözlü iletişimin aktarım, anlaşılma ve süreklilik sorunlarını gidermek için yazının kültürel birikimin bir çıktısı olarak yerini alması da o derece anlaşılır ve beklenir bir olgudur. Tabi ki zaman içinde çivi yazısından, hiyerogliflere ve bugün kullandığımız alfabelere gelene kadar 5.000 yılda çok fazla değişiklikler yaşanmıştır. Ancak ilginç olan bilgisayarların evlerimize…