• Book Reviews,  Public Procurement

    İhalelere Katılmaktan Yasaklanma

    Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İhale Hukuku Öğretim Görevlisi ve eski Cumhuriyet Savcısı olan Volkan SIRABAŞI’nın; Ankara, 2011 basımı “Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama” adlı kitabı bu alanda yazılmış ilk eser olma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte çizilen çerçeve gerek konuya akademik yönden ilgi duyanlar gerekse de bilfiil yasama, yürütme ve yargı aşamasında bu konu üzerine çalışanlar için bir rehber niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle de kitabın açıklamaları, yorumları ve Yargı Kararları ile okunmasının faydalı olacağını tavsiye etmekle birlikte notlarımdan öne çıkan satırları aşağıdaki gibi özetleyebilirim:   Genel olarak ele alındığında “Kanunlarla tanımı yapılmayan ihalelere katılmaktan yasaklanma, ihale sürecini bozmaya yönelik fiil veya davranışlarda bulunan gerçek ya da tüzel kişilere uygulanan geçici veya sürekli…