• Economy

    Döviz Kurları Üzerine

    ÖZET: Bu yazıda; İmkânsız Üçlü Teorisi, Nominal ve Reel Döviz Kurlarının tanımı, hesaplanması ve ikisi arasındaki fark ile bunlara ilişkin geçmişte oluşmuş değerlere yer verilmekte olup gelecekte hangi seviyelerde bir fiyatlama oluşacağı bilinemeyeceği için bu konuda bir yorum bulunmamaktadır. Ardından TCMB reel efektif kur ele alınarak ihracat ithalat ilişkisine değinilmektedir. Yazının ikinci bölümünde; türlerine göre, Türk lirası ve yabancı para olarak mevduatların seyri ele alınmıştır. Bu bölümde de öncelikle aylık verilerle Merkez Bankası mevduatları, devamında da haftalık verilerle Bankacılık Sektörü mevduatlarının kompozisyonu gösterilmiştir. Son bölümde ise Tüketici Güven Endeksi verileri grafik üzerinde sunulmuştur. İmkânsız Üçlü ve Döviz Kuru Seviyesi Uluslararası iktisat teorisinde “İmkânsız Üçlü” adıyla bilinen kavram, bir ekonomide; –…

  • Economy

    Döviz Kuru Gösterimi

    Parite Gösterimi Karmaşası Üzerine Bir ülkenin parasının, başka bir ülke parasına dönüşümünü sağlayan orana döviz kuru (exchange rate) ya da parite adı verilir. Başka bir deyişle döviz kuru, bir birim yabancı para alabilmek için gereken yerli para miktarını gösterir. Bir örnek kapsamında, sadece iki ülkenin ve bu ülkelere ait para birimlerinin olduğu bir ekonomi düşünelim. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye; para birimleri de sırasıyla Amerikan doları (USD) ve Türk lirası (TRY) olsun. Bu durumda döviz kuru bir birim Amerikan doları almak için gereken Türk lirası miktarını ifade etmektedir. Temel haliyle yukarıda özetlenen döviz kuru tanımı aslında nominal döviz kurunu, (e) açıklamaktadır. Nominal döviz kuru sadece paraların karşılıklı göreli fiyatlarını göz önüne alır. Alış…