• Book Reviews,  Economy

    İktisada Yeniden Giriş

    Prof. Dr. Emre ALKİN Ekonomi ve finans gündemi hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça hareketli ve enflasyon başta olmak üzere birçok unsurun gelir, tüketim ve tasarruf alışkanlıklarımız üzerinde bozucu etkiler meydana getiriyor. Dolayısıyla da yatırım kararlarımız bu gelişmelerden olumsuz etkilenirken birikimlerimizi nasıl değerlendireceğimiz üzerine düşünceler geliştiriyoruz. İki buçuk yıl önce başlayan ve hayatın birçok alanını değiştiren bütünsel salgın tasarruf, yatırım ve tüketim kalıplarımızı da etkilemiştir. Bu anlamda Prof. Dr. Emre Alkin’in “Pandemi Öncesi ve Pandemi Sonrası Hayat” gibi önemli olan bir bölümle başlayan bu kitabını düşüncelerime çok yakın buldum. Kitap her ne kadar kendi başına okunabilecek ve gündelik ekonomik sorulara temel düzeyde yanıt getirecek nitelikte olsa da aslında…