• Book Reviews

    Proficiency in English

    Cesur ÖZTÜRK[1] Daha önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) İngilizce alanından girmek isteyenlere yönelik olarak birkaç kitap üzerine kişisel görüşlerimi belirtmiş, ancak bu kitapları yetersiz bulduğumu da vurgulamıştım.   Elektronik posta adresime gelen iletiler ve sorular nedeniyle referans olarak kullanılabilecek bir iki kaynağı, 06 Nisan 2014 tarihinde yapılacak sınav öncesi buraya taşımanın faydalı olacağını düşündüm.     Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2013 yılından itibaren KPDS, ÜDS vb. adlar altında sınav yapmak yerine yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapma yönünde politika değişikliğine gitmiştir. Yeni sınav sistemi, 2012 KPDS’ye göre kıyaslanırsa soru sayısında bir…