Various

Ağustos Ayı Tahminleri

Gerçekleşme (Enflasyon)

TÜİK tarafından açıklanan resmî verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 artış göstermiştir.

Açıklamaya göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en düşük olduğu kalem haberleşme grubu iken artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma olarak belirtilmiştir. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık harcamaları olarak duyurulmuştur.

Böylece, az sayıda kişi ile ama etkin bir tahmin gerçekleştirilen dönemi daha geride bırakmış olduk. Frekans dağılımına bakıldığında sol tarafta bir yığılma olduğunu daha önce vurgulamıştım. En yakın sonuç ise neredeyse sapmasız bir şekilde yüzde 11,75’tir. Bilgilerini açıklamak isterse kendisi yorum ve tahmin modelini içeren görüşlerini sayfanın altına ekleyebilir. Öncelikle katılım gösterenlere teşekkür eder, ardından da bu isabetli tahmininden dolayı ilgili kişiyi tebrik ederim.

1 – Enflasyon

Geniş katılımlı ilk tahmin çalışmasını Temmuz ayı için denemiş ve istatiksel uygulama adına başarılı bir örnek oluşturmuştum. Hatta gerekçeleri önceden açıklanan bir tahmin de sonuçlara en yakın değeri oluşturmuştu. Bu ay katılım çok daha düşük olduğu için istatiksel olarak sonuçların bir anlam ifade etmediğini baştan söylemek isterim. Ancak çalışmanın sürekliliği için yine de veri setine bu değerleri işleyerek aşağıya grafikleri ekledim.

Her iki ankete de katılanlara bu vesile ile bir kere daha teşekkür ederim. Daha sağlıklı tahminler için TCMB, Bloomberg, bankalar ve diğer kuruluşların tahminlerini göz önüne almanızı tavsiye eder, eğitim amaçlı bu çalışmanın yatırım ve diğer kararlarınız için dikkate alınmaması gerektiğini belirtirim.

Anket sonuçları şöyledir:

Katılımcıların yarısı, ortalama değer olan yüzde 12,28’den daha düşük bir enflasyon beklentisi sergilerken, tahmin sıklığı yine de normal dağılıma yakınsayan bir şekle sahiptir. Veri setine ilişkin diğer istatistiki sonuçlar ise şöyledir:

Katılımcılar arasında en düşük beklenti yüzde 11,00 iken en yüksek tahmin yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir. Ortanca değer 12,06 ve en fazla tekrar eden tahmin değeri yüzde 13,00’tür. Tahminlerin standart sapması ise 0,90 olarak hesaplanmıştır. Tahminler için 7 sınıf ile oluşturduğum Frekans Dağılım Tablosu aşağıdaki gibidir. 

Aşağıdaki grafikte mavi çizgi, 2018 yılı başından son açıklanan dönem olan Haziran ayına kadarki yıllık enflasyon değişimini göstermektedir. TUİK tarafından yayımlanan verilerle oluşturulan grafikte geçen yılın aynı ayına göre olan değişimler yer almaktadır. Kırmızı noktalar ise Temmuz ve Ağustos aylarında katılımcıların tahminlerini göstermektedir.

(04 Ağustos) Salı günü açıklanacak olan veri öncesi şeffaflık adına tahmin değerlerini ise bağlantıdaki gibi yayımlıyorum. Katılımcıların yorumlarına yer verilmeksizin bilgileri sıra no ile değiştirilerek anonim tutulmuştur.

Adil olması için ilk girişi ben yaptığımdan ilk sıradaki yüzde 12,91 tahmin değeri bana aittir. Tahminimin yüksek olmasının gerekçesi ise ekonomilerin açılması sonrası Temmuz ayında yaşanan canlı talep ve maliyet artışının fiyatlara yansıtılması kadar aslında Merkez Bankasının ay içinde yayımladığı raporda belirtilen içsel ve küresel risklerle birlikte bu kapsamda yıl sonu hedefinin gözden geçirilerek yukarı çekilmesidir.

Söz konusu döneme ilişkin Anadolu Ajansının anket tahmini yüzde 12,03, Bloomberg’in tahmininin yüzde 12,00 iken Garanti Bankasının tahmininin yüzde 12,23’tür. 

Ergun UNUTMAZ, 03.08.2020


Pages: 1 2

Comments Off on Ağustos Ayı Tahminleri