Book Reviews,  Science

Öğrenme Stilleri

Alp BOYDAK [1]

Kitabın adı olan “Öğrenme Stilleri” oldukça iyi seçilmiş ve kendi kendisini açıklayan bir başlık. Bu konu ile zaten çok önceleri ilgilendiğim ve içeriğine inandığım bir konu olduğu için de rafta görünce uzanmak için tereddüt etmedim. Bir de üstüne kapak resmi olarak üç temel öğrenme stiline ilişkin görseli farkedince kitabın içeriğine dâhi bakmadan hemen satın almıştım.

Bu kez farklı bir yorum izleyerek son sözü ilk söyleyeyim. Eğer bu konulara yeni ilgi duymaya başladıysanız sizi kendine çekebilecek ve öğrenme stilleri hakkında bir temel oluşturabilecek bir çalışma olmuş. Teorik bilgilerin yanında günlük hayattan örnekler bir eğitimcinin bakış açısından sade bir şekilde yansıtılmış. Ancak bu konularda daha önce çok sayıda çalışma ve eser inceleyip seminerlere katıldıysanız büyük bir hayal kırıklığından öteye geçemezsiniz. Çünkü verilmek istenen mesaj: görsel, işitsel ve kinestetik / dokunsal öğrenme stilleri kapak görselinde ve kitabın başlığında verildiğinden öteye (derinlemesine) geçememiş. Zaten yazarın da böyle bir iddiası olmadığı gibi herkese ulaşmayı hedeflediği ve buna uygun bir tarz izlediği tanıtım kısmına eklenmiş. Yine de bir iki saatinizi ayırıp okumaktan da zarar görmezsiniz, sadece beklentinizi ona göre ayarlayın derim.

Yazara gelince eğitimci kişiliğinin ve samimi itiraflarının ilk bakışta hissedildiğini belirtebilirim. Özellikle de dört yıllık eğitim sürecinde gerekli gereksiz ezberletilen bilgiler yığınını üç haftada hayat değişikliği yaratan bir seminerle kıyasladığı noktayı oldukça etkili buldum. Hayat aslında gerçekten de sizi varmak istediğiniz noktalara taşıyabilecek veya olmak istediğiniz kişiye dönüştürebilecek fırsatlara sahip, sadece bunları fark edebilmek ve doğru şekilde değerlendirebilmek güçlü bir irade ve esnek bir bakış açısı gerektiriyor kanımca. Bu bağlamda yazar yeni keşfettiği ve takip etmek istediği bir konu üzerine emek ve zaman harcayarak umuyorum ki kendi hayatını daha iyi bir noktaya getirmiştir. Ortaya koyduğu bu çalışma da öğrenme stilleri gibi hayatınızda fark yaratabilecek bir keşfin başlangıcı olabilir.

Kitabın bölümlerine gelirsek bazı bölümlerin sürekli tekrar edilmesini gereksiz, bazı örnekleri ise çok basit buldum. Öğrenme stilleri de daha çok öğrenci-öğretmen ve ebeveyn-çocuk bakış açısı ile işlenmiş.  Bu kapsamda da ailelere veya okul yönetimlerine  nasıl birlikte daha başarılı ve mutlu oluruz yönünde tavsiyelere, hatta örnek uygulamalara yer verilmiş.

Kişisel değerlendirmem: Fikir iyi uygulama zayıf.

  Ergun UNUTMAZ, 16.06.2017

[1] Alp Boydak, Beyaz Yayınları, Ondokuzuncu Baskı, 2013, İstanbul.