• Book Reviews

    Ahlak Sosyolojisi

    Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ[1] “Dünyada çok ciddi bir ahlâk sorunu olduğu herkesin malûmudur.[2] Üstelik, bu durum geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde çok ve yoğun bir biçimde hissedilmektedir. Kendi ahlâk sorunlarının yeni farkına varabilen Türkiye, bu alanda çözümler üretmezse, başka birçok konuda başarıya ulaşamayacağını anlamaya başladı.” sözleriyle neden böyle bir eser yazmaya ihtiyaç duyulduğunu yazar 2005 yılındaki önsözünde ortaya koymuştur.   Ahlak kavramı, Türkiye’nin önemli filozoflarından Doğan ÖZLEM’in “Ahlâk, bir kişinin, bir grubun, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir ulusun, bir kültür çevresinin vd. belli bir tarihsel dönemde yaşamına giren ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm, buyruk, yasak ve tasarımlar topluluğu ve ağı olarak karşımıza çıkar.” tanımı ile başlayarak, ahlak kavramının kökeni, anlamı,…