• Economy

    Almanya Dış Ticaret ve Enerji

    Dış Ticaret ve Cari İşlemler Dengesi ileRusya özelinde bir değerlendirme Ekonomi, Politika ve Strateji çatısı altında her bir başlık ayrı ayrı ele alınabilir. Nitekim, finansal piyasalardaki gelişmeleri, geride bıraktığımız yarı yıl kapsamında önceki yazımda aktarmıştım. Enflasyon ve artan enerji maliyetinin bozucu etkileri oradaki notlarımda ve grafiklerde net bir şekilde görülebiliyordu. Bugünse konuya başka bir açıdan yaklaşacağım: Almanya’nın dış ticaret politikası ve enerji kaynakları açısından Rusya’ya olan bağımlılığı. Önce durum analiziyle başlayalım. Ben bu raporu hazırladığım saatlerde konu sosyal medyada da yer bulduğu için Grafik 1’de Almanya’nın son 30 yıllık dönemdeki dış ticaret dengesini de notlarıma ekledim. Bu yazıda dış ticareti ve enerji konusunu kapsamlı bir şekilde ele alacağız, fakat detaylara…