• Book Reviews

    ATATÜRK (EN)

    Andrew MANGO Although there are many books about Mustafa Kemal Atatürk, contents and point of views make difference. While some of those books cover only Atatürk’s military education, the wars he lead or participated in and his achievements, others focus on the founding of modern Turkey, the political reforms put in place in that vein and Atatürk’s thoroughly effects on the social and economic life. In addition to those, there are also books written based on objective facts, which rely on the “Great Speech” and archives, while some others are written subjectively as memoirs and biographies that shed light on the private life and emotional side of Atatürk. As a…

  • Book Reviews

    ATATÜRK – Notlar ve Kitaplar

    Andrew MANGO Modern Türkiye’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılmış çok sayıda kitap bulunmakla birlikte bunların bazıları sadece Atatürk’ün askeri eğitimi, katıldığı savaşlar ve başarıları ile modern Türkiye’nin kuruluşundaki siyasi reformları kapsarken bazıları da Atatürk’ün sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Bazı kitaplardaysa tüm bu etkilerden ayrı, Atatürk’ün özel hayatına ve duygusal yönlerine ilişkin anı, belge ve düşüncelere rastlarız. Andrew Mango’nun Atatürk adlı bu çalışması bence bu üç alanı da sistemli bir şekilde birleştiren güzel bir eserdir. Bu yazımda, Andrew Mango’nun, özgün dili İngilizce olan kitabı hakkında notlarımı; bu kitabın Türkçe çevirisi üzerine görüşlerimi ve diğer kaynaklarla karşılaştırmalı okurken başvurduğum eser ya da önceden okumuş olduğum kitapları dayanak göstererek…