• Science

    Sağ ve Sol Beyin

    Beynin sağ ve sol yarım kürelerinin diğerine baskınlığı kişilerin yetenekleri ve tutumlarını belirlemede önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar konu bir sayfa yazı ya da sekiz soruluk bir test ile geçiştirilemeyecek kadar derin olsa da konunun özünü yakalamak için Nörolog Dr. Mehmet YAVUZ’un yazısını paylaşmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. “Vücudumuzun patronu olarak nitelendirebileceğimiz, en önemli organımız beyin genel olarak bir bütün olsa da, sağ ve sol yarımküreleri farklı farklı misyonlara sahiptir. Sağ ve sol beyin yarımkürelerinden baskın olan tarafa göre kişinin yetenekleri, mesleği hatta zekâsı bile farklı olur. Sol beyin konuşma ve duygu durum merkezini barındırdığı için sağ beyinden daha önemli görevler üstlenir ve daha baskındır. Sağ beyin…