• Various

    Cumhuriyet Nedir?

    Atatürk’ün, “En büyük eserim.” dediği cumhuriyet, bir yönetim şekildir. Egemenlik hakkının belirli bir aileye (monarşi) veya gruba (oligarşi) ait olduğu yönetim biçimlerinden farklı olarak halkın egemenliğinin esas olduğu bir rejimdir cumhuriyet. Cumhuriyet, 1919 Amasya Bildirisinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” ilkesinin bir yansımasıdır.  “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” şeklinde Meclis’in ve anayasanın temelini oluşturan vazgeçilmez bir değerdir cumhuriyet.  Tanım olarak da, “Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi” anlamına gelir. Kökeni ise Latince res ve publica kelimelerinden oluşur ve en basit hâliyle “kamuya ait olan şeyleri” ifade eder cumhuriyet kelimesi. Cumhuriyetin ilanını; tarihi bağlamda, sosyoekonomik ve toplumsal…