• Various

    2022 Nobel Ekonomi Ödülü

    “Finansal krizler ve ekonomik buhranlar bir ekonominin başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir. Bunlar, 1930’lu yıllarda dünyanın en zengin ekonomilerinde bile kıtlık yaratmıştır. Bu tür şeyler tekrar meydana gelebilir ve bunların arkasındaki mekanizmayı, bu konuda ne yapabileceğimizi anlamaya ihtiyacımız vardır. Bu yılın ekonomi ödülünü kazananlar da bu imkânı sunmaktadır.” Nobel Ödülü, Ekonomi alanında değerlendirme komitesi üyelerinden biri olan John Hassler işte bu sözlerle bu yılki kararı gerekçelendirdi. 2022 yılı Nobel Ödülü – Ekonomi Bilimi kapsamında; Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig arasında, bankalar ve finansal krizler üzerine araştırmaları kapsamında eşit olarak paylaşıldı. Bankaların küresel sistemde üstlendiği rol, ekonomilerdeki daralmaların nasıl buhrana dönüşebileceği 2008 – 2009 yıllarındaki…

  • Book Reviews,  Economy

    Kur Savaşları

    Bir Sonraki Küresel Krizin Oluşumu James RICKARDS [1] İnsanlık tarihinin kısa sürecinde üretim kalıpları, Avcılık-Toplayıcılıktan yerleşik hayata geçilmesi ile Tarıma; Sanayi Devrimi ile ise madenciliğe, kitlesel üretime ve fabrikalarda iş gücüne dayalı bir yapıya dönüşmüştür. Hizmet sektörünün payı ise küresel anlamda zaman içinde giderek artmakla birlikte Teknoloji Devriminin etkisi ile Finansal Piyasaların bu sektör içindeki gelişimi baş döndürücü bir hızda gerçekleşmiştir. 1929 Ekonomik Buhranı ve 1974 Petrol Krizi gibi olaylar tüm ekonomileri o zamanlarda da sert etkilese dahi günümüzün koşulları çok ciddi anlamda farklı olup bir finansal kriz çok daha derin izler bırakmakta ve çok daha hızlı yayılıp zararları daha yüksek oranda olmaktadır. Sermaye piyasalarında otuz yılı aşkın deneyimi olan…