• Book Reviews

    İklimin ve Tarihin Kızı

    Şarap – İklimin ve Tarihin Kızı Bülent AKGEZER [1] “Yeme – içme denilen şeyler, biyolojik gereksinimleri karşılamanın çok ötesinde, toplum yaşamının birtakım kodlarını taşıyorlar. İnsanların yaşama bakışlarını şekillendiriyorlar. …” sözleri ile tanıtıyor kitabını Bülent AKGEZER. Kitabında ya da diğer kaynaklarda özgeçmişine ilişkin bilgiler sunulmamakla beraber yazılarından kendisinin bir üzüm üreticisi olduğu anlaşılıyor. Eser daha çok şarabın tarihteki ve insanların yaşamındaki yeri, üzüm türleri, bağ bozumu ve şarap çeşitleri üzerine bir hobi kitabı niteliği taşıyor. Kitabın dili sohbet tarzında ve akıcı buna ilave olarak şarap kültüründe Fransızca dilinin etkisi nedeniyle terimlerin orijinal hâline de yer verilmiş. Kitabın akademik bir altyapı kimliğine sahip olmadığını belirtmekle beraber analizlerin ve sınıflandırmaların da titizlikle yapıldığının altını…