Book Reviews

İklimin ve Tarihin Kızı

Şarap – İklimin ve Tarihin Kızı
Bülent AKGEZER [1]

şarap ikliminYeme – içme denilen şeyler, biyolojik gereksinimleri karşılamanın çok ötesinde, toplum yaşamının birtakım kodlarını taşıyorlar. İnsanların yaşama bakışlarını şekillendiriyorlar. …” sözleri ile tanıtıyor kitabını Bülent AKGEZER. Kitabında ya da diğer kaynaklarda özgeçmişine ilişkin bilgiler sunulmamakla beraber yazılarından kendisinin bir üzüm üreticisi olduğu anlaşılıyor.

Eser daha çok şarabın tarihteki ve insanların yaşamındaki yeri, üzüm türleri, bağ bozumu ve şarap çeşitleri üzerine bir hobi kitabı niteliği taşıyor. Kitabın dili sohbet tarzında ve akıcı buna ilave olarak şarap kültüründe Fransızca dilinin etkisi nedeniyle terimlerin orijinal hâline de yer verilmiş. Kitabın akademik bir altyapı kimliğine sahip olmadığını belirtmekle beraber analizlerin ve sınıflandırmaların da titizlikle yapıldığının altını çizmek gerekir. Ayrıca kitabın son bölümü olan “şarabın dili”, kavramlar üzerine faydalı ve yerinde açıklamalar getirmektedir.

Yazar, şarabın tarihini anlatırken yaptığı alıntılar ile farklı zaman dilimlerinde ve farklı kültürlerde şarabın bireylerin yaşamına etkisini örneklemeye çalışmış. Bu kapsamda mitoloji, din ve hukuk alanlarına da başvurulması konuya bütünlük kazandırması açısından bir gerekliliğin yerine getirilmesi olarak değerlendirilebilir. Diğer bölümlerde ise sınıflandırmaların yapılmasına rağmen görsel öğelerdeki eksiklik hissediliyor. Özellikle de üzüm çeşitlerinin anlatılmasında tarifler bulunmakla beraber salkımların ayrı ayrı resimlerinin eklenmesinin kitaba zenginlik katacağı görüşündeyim. Son olarak bağ bozumu ve şarap üretim sürecindeki yanlışların şarapta ne gibi hatalara yol açacağı ve bunların nasıl anlaşılacağı konularına yer verilmesi, bu tür kitaplarda okuyucunun beklentisinin karşılanması açısından olumlu olan bir diğer yöndür. Ancak, konu ile profesyonel olarak ilgilenenlerin daha kapsamlı ve teknik kaynaklara yönelmelerini tavsiye ederim.

Ergun UNUTMAZ, 02/04/2013[1] Şarap – İklimin ve Tarihin Kızı, Sokak Kitapları Yayıncılık, Birinci Baskı, 2011, İstanbul.