Book Reviews

Şarap Tadımı

Prof. Dr. R. Ertan ANLI [1]

şarap tadımı


Daha önce, sırasıyla şarap kültürünün tarihi ve şarap üzerine temel bilgilerin yer aldığı iki farklı kitabı sizlere tanıtmıştım. Her iki kitap da kendi alanlarında faydalı olmakla beraber işin kimyası ve bilimselliği yönünden konunun eksik kalan yönü dikkat çekiyordu. Şarap kültürüne ilgi duyanlar ve bilgilerini bir adım öteye taşımak isteyeneler için Prof. Dr. Ertan ANLI’nın eseri kanımca iyi bir referans.

“Gıda Teknolojisi” ve “Fermantasyon Teknolojisi” alanlarında ihtisası bulunan ANLI, akademik çalışmaları yanında sektörün içinde bulunduğunu da hissettiriyor okuyucuya. Yabancı dil bilgisi ile desteklediği teknik bilgisi ve diğer yayınları, yazarın sözlerini güçlü kıllan unsurların başında geliyor. Esere gelince, yazarın kendi sözlerine yer vermeyi giriş için daha uygun buldum:

Şarap Tadımı kitabını kaleme alırken, bilimsel çizgiden kopmadan, popüler tarafını da okuyucularıma aktarmaya çalıştım. Şarapta algılanan aromaların kimyasal yapılarını verirken, şarapla yemeğin ilişkisini örneklerle siz okuyucularımla paylaştım.”

Bilimsellik ve popülarite kavramlarını dengede götürmek gibi zor bir görev üstlenmesine rağmen eserin başarılı olduğunu söyleyebilirim. İlk bölümde şarabın öyküsünün ve tarihçesinin anlatılmasıyla beraber bu bilgilerin sınırlı tutulması, asıl olarak ise şarabın teknik bileşimi ve sınıflandırılması gibi kitabın uzmanlık alanına yönelim bence doğru bir seçim olmuş. İkinci bölümde, yazarın “duyusal analiz” kavramı çerçevesinde şarap tadımını açıklaması ise, başarının diğer bir ayağını oluşturmakta. Görsel, kokusal ve tatsal analizlerin yürütülmesi yanında karşılaşılabilecek hatalar da detaylı olarak aktarılmış. “Şarabın saklanması ve sunulması” ile “tadımın değerlendirilmesi üzerine sistemler” başlıkları ile de eserin zenginliği sağlanmış. Böylesi zengin bir içeriğin sunuşunda kullanılan kâğıt kalitesinden, görsel öğelerin yerindeliğine; tablo ve şekillerle bilimsel söylemlerin desteklemesinden, kullanılan dilin (yabancı kelimelerin orijinal hâline yer verilerek ve her ne kadar yer yer hatalar olsa da) öz bir Türkçe olmasına vurgu yapmamak eksiklik olur.

Ergun UNUTMAZ, 05/04/2013[1] Şarap Tadımı, İnkılap Kitabevi Yayıncılık, Birinci Baskı, 2010, İstanbul.