• Book Reviews

    Dillerin Kökeni Üstüne

    Jean – Jacques ROUSSEAU İlk kez 1781’de, yani Rousseau’nun ölümünden üç yıl sonra yayınlanan bu eserin yazım tarihi tartışma konusu olup bu çalışma Rousseau’nun diğer eserlerini tamamlayıcı bir özellik göstermektedir. Rousseau, dilin ya da toplumun kökeni üzerine araştırmalarında aslında toplumun gelişimini açıklamaya, incelenecek nesnenin doğasını anlamaya çalışmaktadır. Rousseau, dilin bulunuşunun bütünüyle rastlantısal olduğundan söz ederek tartışmaya başlar. Bunu ardından, ilk ses olarak kabul edilen “doğanın çığlığı”ndan sonra jestlerin diline geçildiğini, daha sonra da söylemin ortaya çıktığını savunur.    Bu eserin daha ilk cümlelerinden itibaren kavramları ve olguları sorgulayan, görünenin arkasındaki gerekçeleri araştıran, pozitif düşünce tarzını hissediyorsunuz. Doğal olarak kullanılan dil ve anlatım tekniği de bir roman ya da hikâyeden farklı…