• Economy

    Temettü Performansı

    Yatırım stratejileri üzerine daha önce konuşmuş ve kendimi temettü yatırımcısı olarak görmediğimi, her ne kadar işin özünde değer yatırımı anlayışını benimsesem de farklı araçları da çantamda taşıdığımı belirtmiştim. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımlar yanında nispeten kısa zaman dilimleri için alım satım işlemlerini de yoğun bir şekilde kullanıyorum. Bu konuda ayrıca bir yazı hazırlayacağım, ama bugün biraz temettü ya da diğer adıyla kâr payı elde etmek için yapılan yatırım yaklaşımına dönelim. Temettü Sistemi Üzerine yazdığım ilk yazıda bu kavramın ifade ettiği anlamdan, kâr payı dağıtımının tarihsel gelişimine ve temettü emekliliği kavramına uzanan bir içerik hazırlamıştım. Temettü Kavramları ve Hesaplamalar yazısı ise bunun devamı şeklinde olup biraz daha teknik yönleri açıklayan, sayısal örneklerle…

  • Economy

    Temettü Sistemi Üzerine

    Temettü kelimesi Arapça “tamattu” kelimesinden gelmekte olup “tadını çıkarma, yararlanma, fayda elde etme” anlamlarına gelmektedir [1]. Diğer bir etimoloji sözlüğünde ise kelimenin esasen “bir şeyin kullanım hakkından yararlanma” anlamını içerdiği belirtilmektedir [2]. Bu yazıda ben temettü kavramı yerine kâr payı dağıtımı ifadesini kullanarak; halka açık şirketlerin, hisse senetleri sahiplerine, dönem sonunda elde ettikleri kârın belirli bir miktarının dağıtması kapsamında ele alacağım [3]. Yaşanan son gelişmelerle birlikte temettü dağıtımına sınır getirilmesini ve temettü sistemi günümüzde temettü emekliği bağlamında da kullanıldığı için mevcut sistemin sorunları üzerine kendi düşüncelerimi bu vesile ile aktarmaya çalışacağım. Ama önce kâr payı dağıtımının tarihsel köklerine hızlı bir bakış atalım:  “… kâr dağıtımının tarihini modern anlamda şirketlerin ortaya…