• Book Reviews

    Kusursuz Dil Arayışı

    Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı Umberto ECO [1] Kavramları sorgulayan çoğu düşünürün aklından geçirmiş olduğu “Kusursuz Dil” düşü sayısız eserde ele alınmış bir konudur. Acaba tüm dillerin birleştiği bir köken dil var mıdır, varsa bu dile ulaşılabilir mi? Böylesi bir köken dil varsayımına bağlı kalmaksızın tüm insanlığın iletişim kuracağı ortak ve sade bir dil oluşturulabilir mi?  Görüldüğü üzere bütün kültürlerin tarihinde bu ve benzeri sorular ‘Confusio linguarum’dan beri tüm insan soyunun ortaklaşa kullandığı bir dilin yeniden bulunması ya da bugünün koşulları ile yaratılması çabalarına esas teşkil etmektedir.   Çarpıcı örnekleri ve alıntıları ile okuyucuda doğrudan merak uyandıran Umberto Eco eserin bazı bölümlerinde yorucu teknik ayrıntılara ve detaylı karşılaştırmalara girerek bilgiyi heyecana…