• Economy

    Fiyat Boşlukları Üzerine

    Bir ürünün fiyatı, o ürünü almak ya da satmakta bazıları için kalite, güven kriterlerden sonra gelirken teknik analiz gibi bir disiplini kullananlar için en önemli kriter olabilmektedir. Çünkü teknik analizin temelini oluşturan üç argümandan ilki; fiyatların tüm bilgileri içerdiği yönündedir. İkinci argüman; fiyatların trendler hâlinde ilerlediği, sonuncusu ise tarihin tekerrürden ibaret olduğudur. Bunlara ilişkin sayısız makale ve kitap vardır ve bu disiplini tamamıyla reddedenler yanında sadece bu yaklaşım ile işlem yürütenler de bulunmaktadır.  Biraz da Hegelci bir yaklaşım ile bu yazıda fiyat boşlukları konusunu temel ve teknik analizi bir araya getiren bir bakış açısı ile ele alacağım. Sağ olsun internet sitemi takip eden bir okur, 2019 Kasım ayı sonunda, 18…