• Book Reviews

    Dostluk Üzerine

    CICEROHasan Âli Yücel Klasikler Dizisi ”Amicus certus in re incerta cernitur.” Ennius Öncelikle 50 sayfa gibi hacim olarak birkaç saatte bitirilecek bir kitap için bir haftaya yakın bir okuma süresini keyifle harcadığımı belirterek başlamak isterim. Ancak buradaki harcama, olsa olsa zamansal bir kayıptır. Yoksa benim nazarımda insanı bu şekilde derin düşünmeye, gelişime ve sorgulamaya iten süreçler daha ziyade kazanım hanesine yazılmaktadır. Zaten 2100 yıl önce yazılmış bir eserin günümüze kadar gelebilmesi zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin önemli değerleri sade ve güçlü bir şekilde anlatabilmesindedir ki bu tür yazılar üzerine düşünmek, gündelik sorunlarla uğraşmaktan yeğdir. Milattan önce 106-43 yılları arasında yaşamış olan Marcus Tillius Cicero‘nun hayatına bu kitapta öncelikle eğitim ve…