• Book Reviews

    Pi

    Azra KOHEN [1] Üçlemenin son kitabı bir görevi tamamlamak ve konuların nereye nasıl bağlanacağını görmek duygularıyla da olsa tamamlandı. Diğer iki kitaptan hacmen daha büyük, ancak daha akıcı bir içerikte olması ise ilk dikkat çeken farkıydı. Yazım dilinde daha önce dikkat çektiğim özenti kelimeler ise daha yoğun bir şekilde mevcut. Türkçe karşılığı oldu hâlde kullanılan yabancı kökenli kelimeleri anlayamıyor; bunu ya yazarın dil becerisinin yetersizliğine ya da daha kültürlüyüm algısı yaratılmasındaki acizliğe yoruyorum. ‘Printer’  (yazıcı),  ‘inisiyatif’ (girişim gücü), ‘inisiasyon’ (süluk)*, ‘senkronizasyon’ (eş zamanlılık), ‘transcendence’ (aşkınlık) ilk aklımda kalanlar.  Kitapla ilgili daha önceki eleştirilerime ek olarak: Sürekli müzik, kitap ve video önerileri sunulması oldukça rahatsız edici. Tamam, yazar olarak hayatın farklı alanlarında…