Book Reviews

Pi

Azra KOHEN [1]

Üçlemenin son kitabı bir görevi tamamlamak ve konuların nereye nasıl bağlanacağını görmek duygularıyla da olsa tamamlandı. Diğer iki kitaptan hacmen daha büyük, ancak daha akıcı bir içerikte olması ise ilk dikkat çeken farkıydı.

Yazım dilinde daha önce dikkat çektiğim özenti kelimeler ise daha yoğun bir şekilde mevcut. Türkçe karşılığı oldu hâlde kullanılan yabancı kökenli kelimeleri anlayamıyor; bunu ya yazarın dil becerisinin yetersizliğine ya da daha kültürlüyüm algısı yaratılmasındaki acizliğe yoruyorum. ‘Printer’  (yazıcı),  ‘inisiyatif’ (girişim gücü), ‘inisiasyon’ (süluk)*, ‘senkronizasyon’ (eş zamanlılık), ‘transcendence’ (aşkınlık) ilk aklımda kalanlar. 

Kitapla ilgili daha önceki eleştirilerime ek olarak: Sürekli müzik, kitap ve video önerileri sunulması oldukça rahatsız edici. Tamam, yazar olarak hayatın farklı alanlarında bilgiler edinilmiş, zevkler geliştirilmiş olabilir ve bunun başkaları ile paylaşılması, diğer insanların da kendi içlerine bir yolculuğa çıkmalarının teşvik edilmesi takdir edilesi bir amaç; ancak bunu roman kahramanlarının diyaloglarına zorla ve eğrelti bir şekilde eklemek okuyucuda itici bir duyguya dönüşüyor ve olay-zaman akışını bozuyor. Fikirler, kitap ve müzik önerilerine katılmadığımdan değil itirazım, yazarın eserin önüne çıkma çabasından. Gerek yok. Eğer amaç bu ise o zaman bir deneme, bir eleştiri yazsaydı diye düşünüyor insan. Toparlayacak olursak önceki yazıda da belirttiğim gibi toplumsal eleştiri hedefiyle yola çıksa da bu boyutta dikkate alınmayacak; ancak popüler kültürde kendine yer bulacak bir seri. Zaten dizi çekimi de bu görüşüm doğrultusunda isabet olmuş.

Ergun UNUTMAZ, 01.04.2017

[1] Azra KOHEN, Destek Yayınları, Yüz kırk üçüncü baskı, 2017, İstanbul.

*  İnisiyasyon kelimesi kitapta ”ruhani gelişim için bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, uygulama ve sınavlarla denetlenen bir eğitim ve disiplin” anlamında kullanılmış. Bu bağlamda söz konusu kelime Latince ” bir yere girme, iştirak etmek, kabul edilme, başlama’‘yı ifade eden ‘initium‘dan gelmektedir. Türk Dil Kurumunda yer alan karşılığı ise ‘süluk‘tür. Eğer bunu tercih etmiyorsak o zaman uzun uzun yazmak özenti bir inisiyasyondan çok daha doğru olurdu.