• Book Reviews,  Economy

    EBIT & Operating Income

    İkinci kez, başlığı İngilizce, ama içeriği Türkçe olan bir yazı hazırlamaktan duyduğum rahatsızlığı belirterek başlayayım sözlerime. Bunun sebebi, ilgi çekmek ya da özensizlik değil, bu kavramların Türkçe karşılıklarındaki sorunlar ve aynı kelimeye yüklenen farklı anlamlardır. Gerek Değerleme için Küçük Kitap ve Finansal Tabloların Yorumlanması kitaplarının çevirilerinde, gerekse de sonrasında bu alana katkı sağlamak için hazırladığım Finansal Tablolar Üzerine başlığı altındaki diğer yazılarda muhasebesel kavramların kullanımındaki sorunlara, önce kaynakları açıklayıp ardından da uygulama örnekleriyle netlik getirmeye çalışmıştım. Bu yazıda da EBIT (Earnings Before Interest and Tax) olarak geçen yani FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kazançlar) şeklinde çevirebileceğimiz kavram ile bunun bir uzantısı olan EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) yani FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kazançlar) kavramına değineceğim. Tabi bunun yanında, tanımlaması yine sıkıntılı olan “Faaliyet Kârı” (Operating Income)…