Book Reviews

Ekonomide Analiz

Örnek Olaylar ve Çözümler

Dr. Mahfi EĞİLMEZ [1]

Bir kitabın adını belirlemek veya benzer şekilde anlatılan konuyu özetleyen bir alt başlık seçmek belki de en önemli detaylardan birisi. Dr. Mahfi Eğilmez’in “Ekonomide Analiz – Örnek Olaylar ve Çözümler” isimli kitabı bu anlamda bence yüzde yüz başarılı. Hatta kapak resminde sarı bant şeklinde yer alan “Olay Yeri – Girilmez” yazısı ile birlikte tebeşirle yapılan çizim, kitabın içeriği ve yöntemi üzerine çok güçlü bir referans oluşturmuş. 

Kitaba başlar başlamaz beklenti yönetimini hissediyor, daha ilk sayfalarda polisiye roman kahramanları ile tanışarak, Sherlock Holmes’ün bakış açısından, neden-sonuç ilişkilerinin incelemesinin nasıl titizlikle yürütüldüğüne tanıklık ediyorsunuz.

Ama hemen belirtmekte fayda var, bu bir cinayet romanı değil; ekonomik konuları analiz etmek ve değişkenler arasındaki ilişkileri doğru kurabilmek için izlenmesi gereken yöntemleri açıklayan, ekonomik analizin zorluklarını ortaya koyan ve bunların üstesinden gelebilmek için gerekli donanımları sağlayan bir rehber kitap. İncelenen her konunun güncel örnekler ve uygulamalar ile zenginleştirilmiş olması ise bilgilerin akılda kalıcılığını arttırdığı gibi çıkarımlarında hata yapanlara yol göstererek bu kişilere doğrulara ulaşmalarında yardımcı oluyor. Diğer taraftan hipotezlerin ve iddiaların teste tabi tutulması ile gerçeklerin açığa çıkarılması her söylenen ya da yazılana inanmadan önce araştırmanın ve düşünmenin önemini sergiliyor.   

Bu bağlamda, bir analizin nasıl yürütülmesi ve verilere dayalı olarak karara varmak için gerek koşulların neler olduğunu vurgulamak için kitaptan bir alıntı ile bitirelim:

“Olay yeri incelemesi bittikten ve kanıtlar toplandıktan sonra dedektif, ulaştığı bilgileri ve sonradan laboratuvar incelemesi sonucunca göre ortaya çıkacak verileri ele alarak ve suç konusu eylemin önünü, arkasını inceleyerek, akıl yürüterek sonuca varmaya çalışır. Dedektif, doğru sonuca varabilmek için neden-sonuç ilişkilerini, olayların ve kişilerin birbiriyle bağlantısını mutlaka analitik bir yapı içinde ele alıp değerlendirmek zorundadır.”

Keyifli okumalar.

Ergun UNUTMAZ, 07.10.2019


[1]  Dr. Mahfi EĞİLMEZ, Remzi Kitabevi A.Ş., İstanbul, 6. Basım, Mart 2017.