Book Reviews

Kurt Kapanı

Borsada Alım Satım Zamanlama Tekniği

Ahmet MERGEN [1]

Finans, Satranç gibi işimle doğrudan ilgili veya Dil öğrenimi başta olmak üzere çeşitli kategorilerde okuduğum kitapların hepsine burada yer vermiyorum. Çünkü bu tür kitapların hem kişisel beklentilere göre farklı değerde olduğunu, hem de genel okuyucu kitlesine hitap etmeyebileceğini düşünüyorum. Ancak bugün ikinci kez bitirmiş olduğum, borsada alım satım zamanlama tekniği konulu kitabın yeri ayrı. 

Bundan tam 20 yıl önce alıp keyifle okuduğum ve teknik analiz konusunda ilk sistematik bilgilerimin dayanağını oluşturduğu için Ahmet Mergen’in bu çalışmasını paylaşmak istedim. Aslında Mergen’in “Grafiklerle Borsa” ve “Kurtlarla Tango” kitapları teknik analiz alanında kullanılan kavramları ve kalıpları açıklaması nedeniyle bu kitaptan önce geliyor. Düzey olarak bugün basit kalıyor olabilirler, ama her şeyi zamanına göre düşünmek lazım. 

“Kurt Kapanı” kitabındaki örnek olay incelemeleri, formasyon oluşumları ve fiyat hareketinin devam edebileceği yöne ilişkin tahminler ise son derece başarılı. Tabii örneklerin nerdeyse tamamı 1994 – 1995 yıllarına ait ve bu aralıkta da Türkiye’de önemli bir ekonomik kriz olduğu göz önüne alınırsa, doğal olarak eleştiriler gelebilir. Bence burada önemli olan; sunulan analiz yöntemini anlamak, bilginin zamana karşı testini yapmak ve bu bilgiyi güncel olaylara uygulamaktır. O nedenle bazı kitapları yıllandırdıktan sonra tekrar okumak hâlâ keyifli olabiliyor.

İçindekiler, “Çubuk Grafiklerin Gizemi” ve “Akım Görüntüleri” olmak üzere iki ana bölüme ayrılmış. Alt başlıklar ise daha sistemli bir şekilde bir araya getirilebilirdi, bu hâliyle kanımca biraz dağınık kalmış. Kitabın sonuna eklenen “Teknik Çalışma” altındaki örnekler ise eğitim sonu sınavı gibi. Grafiği verilen bir hissede al, sat ya da izle şeklinde karar verme noktalarını tespit etmek açısından yararlı olmuş. Kitabın dili akıcı ve teknik konular Mergen’in kendine has mizacı ile sohbet tadında bir üslup ile yazıldığı için okuyucu ile yakınlık kurulabiliyor. Kitaptan bir alıntı ile bitirelim:

“Herkes verdiği kararlarda yanlışlıklar yapmaktadır ve gelecekte de gene yanlışlıklar yapacak! Ne de olsa insanız. Amaç, yanlış kararda ısrar etmemektir.”

Ergun UNUTMAZ, 18.09.2019


[1]  Ahmet MERGEN, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 3. Basım, Kasım 1998.