Book Reviews

Proficiency in English

Cesur ÖZTÜRK[1]


Daha önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) İngilizce alanından girmek isteyenlere yönelik olarak birkaç kitap üzerine kişisel görüşlerimi belirtmiş, ancak bu kitapları yetersiz bulduğumu da vurgulamıştım.

 

Elektronik posta adresime gelen iletiler ve sorular nedeniyle referans olarak kullanılabilecek bir iki kaynağı, 06 Nisan 2014 tarihinde yapılacak sınav öncesi buraya taşımanın faydalı olacağını düşündüm.  

 Eng CO

Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2013 yılından itibaren KPDS, ÜDS vb. adlar altında sınav yapmak yerine yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapma yönünde politika değişikliğine gitmiştir. Yeni sınav sistemi, 2012 KPDS’ye göre kıyaslanırsa soru sayısında bir değişiklik getirmemiş ve soru sayısını 80 adet olarak sabit tutmuşken sınav süresini 180 dakikadan 150 dakikaya indirmiştir. Ayrıca, soruların niteliğinde de kuvvetli çeldirici şıkların güçlendirilmesi yönünde hafif bir değişiklik olduğu da söylenebilir.

Bu değişikliklere ek olarak; 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 33’üncü maddesi ile 53’üncü maddesinin birinci fıkrası nın (ç) bendi gereğince ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Bu gelişmeler çerçevesinde iki öneride bulunabilirim: Öncelikle, sağlam bir dilbilgisi için Cesur Öztürk’ün “Building Skills for Proficiency” adlı kitabı ya da bu tür kapsamlı bir anlatıma sahip bir alternatifi üzerinden çalışmalısınız. Söz konusu bu kaynakta İngilizce dilbilgisi hem teorik hem de örnek uygulamalar ile geniş bir şekilde ele alınmış; ayrıca kelime bilgisi ve okuma üzerine bölümlerle de sınavlara yönelik olarak desteklenmiştir. İkinci önerim ise, İngilizce bilgisinden daha çok sınav tekniğine yönelik olarak ÖSYM’nin geçmiş yıllarda sorduğu soruları incelemek yönünde olacaktır. Bu tür bir çalışma, hedeflenen puanlar için disiplinle yönetildiği takdirde başarıya götürecektir.

Ergun UNUTMAZ, 18/02/2014


[1] Cesur ÖZTÜRK, Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Ltd. Şti., Yirmi İkinci Baskı, 2006, Ankara.