Book Reviews

Strateji

İşinize en uygun stratejiyi oluşturun ve uygulayın.

Richard LUECKE [1]

Bir kitap okuma süreci benim için, daha önce detaylı olarak belirttiğim gibi, raflar arasında gezinerek, kitabın kapağını, arka sayfadaki özetini ve içindekiler bölümünü incelemekle başlar. Adı “Strateji” olan ve özetinde başarıyı yakalama reçetesi sunan bu kitap, kapak resmi ile beni biraz güldürse de içindekiler ile ilgimi çekmeyi başardı. Dürüst olmak gerekirse strateji gibi soyut bir kavramı resmetmenin zorluğunu göz önüne alınca ve stratejiyi satrançla özdeşleştirmek yaygın bir yöntem olduğundan sonradan bunun çok da üzerinde durmadım.

İş hayatı, şirket yönetimi ve yöneticilik programları odaklı bir hedef kitlesine hitap eden bu çalışma içindekiler bölümündeki başlıklar ile alım kararı için yeterli. Güçlü – Zayıf yanlar ile Fırsat – Tehdit açılımları (SWOT) Analizini esas alarak başlayan eser ardından strateji tipleri, hareketleri ve uygulamaları üzerine bilgiler de içeriyor. Son olarak ise belirlenen hedeflere ulaşmak üzere hazırlanması gereken eylem planları ile bunların yürütülmesine ilişkin sorunlar ve çözümler ile konuyu kapatıyor. 

Daha çok özel sektör odaklı bir bakış açısı ile kavramlar açıklanıp somut olay çalışmaları ile konu zenginleştirildiğinden bu alanlara ilgi duyanlar için eserin güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Evet belki kitabı bitirdikten sonra ‘yeni bir şey öğrenmedim, bunları zaten biliyordum’ diyeceksiniz. ‘Ben zaten bir yönetici olarak bu anlatılanları uyguluyorum’ şeklinde de düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın ki her kaynaktan alınabilecek dersler muhakkak vardır. Ya da buradaki temel yaklaşımları bambaşka diğer alanlara da uygulayabilirsiniz. Mesela satırlar yazılırken hiç düşünülmemiş olan finans ya da satranç dallarına buradaki bilgileri aktararak kendi açılımlarınızı şekillendirebilirsiniz. 

İş Bankası Kültür Yayınlarının kalitesine güvendiğim ve çalışmalarını beğendiğim için Harvard Business Review adlı dergide önceleri makale olarak yayınlanan bilgileri bu şekilde bir kitap olarak sunmaları, geniş bir kitleye ulaşmak adına başarılı bir çalışma olmuş. Dili akıcı, içeriği örneklerle zenginleştirilmiş, önemli kavramları sunan; ancak derinlemesine analiz boyutuna girmeyen bir çalışma. Yazım hataları olmakla birlikte bunların sonraki basımlarda düzeltileceğini düşünüyorum.  Bazı yerlerde ise Türkçeye kazandırılmış bir eser yerine bir çeviri okuduğunuzu hissediyorsunuz. Çünkü Amerikan hayat tarzı ve iş yürütme anlayışı Türk toplum yapısı ve çalışma etiğinden oldukça farklıdır. Dolayısı ile önerilerin bazılarının tutmayacağı baştan aşikârdır. Bir sonraki basımda tavsiyeler için belki böylesi bir kültürel uyumlaştırma da dikkate alınabilir. Yine de vakit ayırıp okumanıza değecektir. Kitaptan bir alıntı ile bitirelim:

“Geleceği planlamak, stratejik düşünmek ve mevcut kaynakları arttırmak, kaynakların kısıtlı olduğu bir dünyada önemli yönetim becerileri anlamına gelmektedir. Amacınız, ihtiyaç olan her şeyin ve herkesin zamanında elinizin altında olmasıdır.”

Ergun UNUTMAZ, 12.08.2019


[1]  Richard LUECKE, (Strategy) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 3. Basım, Ağustos 2015 (Çeviren: Turan PARLAK).

Comments Off on Strateji