• Book Reviews

    Sokrates’in Savunması

    Platon Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon Milattan önce yaklaşık olarak 428-348 tarihleri arasında yaşamış olan Platon, Sokrates’in öğrencisidir. Bugünkü üniversite kurumunun ilk örneği olarak görülebilecek Akademia’nın da kurucusu olan Platon diyaloglarında Sokrates’in görüşlerine yer vermiştir. Bu kitapta Euthyphron, Apologia, Kriton ve Phaidon olmak üzere dört farklı diyalog yer almaktadır. İlk diyalog Sokrates’in “Euthyphron”da yargılanışının öncesi ve dinsizlikle suçlanan Sokrates’in inançları hakkında bilgiler sunulmaktadır. “Sokrates’in Savunması”ndaysa yargı süreci yer almaktadır. “Kriton” ise hüküm sonrası bir diyalogtur ve bir yurttaşın saygı duyması gereken ilkeler tartışılmaktadır. Son diyalog olan “Phaidon” ise Sokrates’in son günü ve ruh hakkındaki düşünceleri üzerinedir. Bu bölümler için biraz daha geniş notlarımsa şöyledir: Euthyphron “İnanç kabulle, bilim sorular sormakla başlar”…

  • Book Reviews

    Güzel Yaşam Kılavuzu

    William B. IRVINE Lisans eğitimini Michigan Üniversitesinde Matematik ve Felsefe üzerine tamamlayan William Irvine, daha sonra Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA)’da Felsefe üzerine yüksek lisans ve doktora yapmıştır. 1983 yılından beri Wright State Üniversitesinde dersler veren Irvine’nin “Stoa Felsefesi” üzerine çok sayıda kitap ve röportajı vardır. Felsefi açıdan yaptığı incelemelerde, kendisinin olaylara ve konulara bakış açısının, filozofların genel bakış açısından farklı olduğu söylenebilir. Finans dünyasındaki ahlaksal sorunları ya da arzular gibi temaları eserlerinde işleyiş şekli de buna örnek olarak gösterilebilir. Yazarın okuyucu kitlesinde de bir farklılık görülmektedir. Irvine, felsefi tartışmalar içeren akademik makalelerden ziyade entellektüel olarak bir üst seviyede bulunun okuyucu kitlesine hitap etmektedir. William Irvine hakkında bir fikrimiz oluştuğuna…