• Book Reviews,  Economy

    Küresel Ekonomi Tarihi

    Robert C. ALLEN Kısa Bir Giriş Son üç yıl içinde bütünsel salgından Avrupa’nın ortasında bir savaşa; tedarik zinciri sorunlarından, hayat pahalılığı ve yaşam standartları gerilemesine; Tayvan’da ABD – Çin arası bir çatışma endişesinden Çin’in Amerika’yı geçmesinin etkileri üzerine çeşitli tartışmalara şahit olduk. Dolayısıyla yaşanan bu gelişmeler; ülkeleri farklı stratejilere sevk etti. Üretimin, maliyetin düşük olduğu yerlerden jeopolitik tercihlerin ağır bastığı yerlere kaydırılması çabaları, enerjide dış bağımlılığı azaltma girişimleri ve çok kutuplu güçler dengesinin konuşulduğu yeni siyasi oluşumlar bugün en çok üzerinde durulan konular. Her ne kadar ben konuya ekonomi ve finans odaklı yaklaşsam da siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin arka planını, yakın tarihi bilmeden fikir yürütmenin çoğu alanda sıkıntılı sonuçlar…

  • Book Reviews

    Tüfek, Mikrop ve Çelik

    İnsan Topluluklarının Yazgıları Jared DIAMOND [1] Ekonomi, siyaset, spor ve hayatın günlük diğer koşturmalarına ara verip insanlık tarihi üzerine bir şeyler okumak, bugünü anlayabilmek için dünü kavramak ve büyük resmi görebilmek istiyorsanız Jared Diamond’un bu kitabının çok iyi bir çalışma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her ne kadar kitabın ilk basım tarihi 1997’ye uzansa ve kitaba bağlı kalınarak çekilen belgeselini muhtemelen seyretmiş olsanız da tarih içinde insan topluluklarının yazgıları yirmi yıl içinde değişmediği gibi konuyu bir de Diamond’ın anlatım tarzı ile okumak oldukça bilgilendirici.  Her şey Papua Yeni Gineli politikacı Yali’nin, moleküler fizyoloji ve evrimsel biyoloji alanlarında uzman olan Diamond’a toplumlar arasındaki farkı anlamaya ilişkin yönelttiği bir soru ile başlıyor: İnsanlar neden…