• Book Reviews,  Economy

    Pay Geri Alımı Üzerine

    Herkese merhabalar. Profesör Aswath Damodaran’ın Değerleme için Küçük Kitap adlı eserini Türkçeye çevirirken, teknik konuların anlaşılmasında asıl uzmanlık alanı finans olmayan kişiler için güçlükler olduğunun, kitabın yapısı gereği birçok konuda sadece önemli noktalara dikkat çekildiğinin farkındaydım. Ancak bazı kazanımlar edildikten sonra kitabın, sonraki okumalarda daha fazla katkı sağlayacağını da bildiğimden çeviri sonrası için farklı düşüncelerim vardı. Bu kapsamda sonraki kitabın çevirisinde hem daha kolay anlaşılan hem de o kadar teknik olmayan bir kitap seçtim. Warren Buffett ve Finansal Tabloların Yorumlanması kitabı bu anlamda değerleme analizinin temel taşlarından biri olan muhasebe konularını daha kapsamlı bir şekilde ele almış oldu. Ancak buradaki başka bir sorun da kitabın Amerikan sistemine göre yazılmış olmasından…